Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Muneca Brava epizódismertető 1-205

2009.07.11

1.
Milagros árvaházban nevelkedett, de betöltötte a tizennyolcadik életévét és távoznia kell. Éjszaka a barátnõjével elmennek táncolni, ahol megismerkednek Ivo-val, aki felfigyel a lányra. Ivo apja, Federico rossz viszonyban van a feleségével és az édesanyjával, Angelicával, aki tizennyolc éve igyekszik megtalálni az unokáját, Rosariot. Rosario nyakába egy medál lógott, rajta a Magányosok védõszentje. Milagros megmutatja a medált a barátnõjének, Gloriának...

 

2.
Ivo börtönbe kerül Milagros miatt, ezért úgy dönt, csapdát állít a lánynak. Manuel révén elhiheti vele, hogy állást ajánl neki az apja cégénél, de kihasználja az alkalmat, hogy visszaadja neki a kölcsönt. Federico a kocsijával elgázolja Milagrost és felajánlja a segítségét, de a lány visszautasítja. Damian megegyezik a szenátorral a telkek ügyében. Luisa apjának lelki üdvéért misét mondanak és Milagros-ra bízzák a kórus vezetését...

 

3.
Miután Ivo megcsókolja Mili-t, Manuel és a ház asszonya közlik Mili-vel, hogy máshol kell ezentúl munkáját végeznie. A lány emiatt kénytelen búcsút venni Gloriától. Nem sokkal késõbb Luisa bemutatja egymásnak Mili-t és Angelica-t. Ekkor találkozik elõször Milagros és Angelica...

 

4.
Mili úgy dönt, hogy Lina születésnapja alkalmából egy kis ünnepséget szervez. Az elõkészületek teljes titokban zajlanak, hogy még nagyobb meglepetést okozzanak az ünnepeltnek. Pablo viselkedése egyre furcsább és érthetetlenebb: csavargónak öltözve hagyja el a házat és Damian halott feleségének kriptájába lopakodik...

 

5.
Angelica nagyon megszidja Mili-t, mert a lány kifestette magát. Hamarosan az is kiderül, hogy Angelica miért viselkedett ilyen harapósan. Rokcy-t azzal vádolja, hogy mintegy félmillió dollárt lopott el. Bár Ivo megtudja, hogy a férfi ártatlan, annak mégis szöknie kell...

 

15.
A discoban Bobby és Lepkécske megtréfálják Milagrost és Ivot.bemutatják egymásnak õket, mintha sosem találkoztak volna még. Ivo Milagrost vádolja meg azzal, hogy õ szervezte mindezt így, csak azért mert találkozni akart vele. Milagros Ivot vádolja ugyanezzel. A vita hevében megcsókolják egymást. Otthon Ivo kiutasítja Milagrost a házból, de reggel a nagymama nem engedi elmenni a lányt. Sõt bátorítja, hogy tanuljon meg valódi hölgyként viselkedni...

21.
Ivo megpróbálja rávenni Mili-t, hogy ne törõdjön Pablo szerelmi ajánlatával. Azonban Mili nagyon mérges lesz rá, mert Ivo azzal érvel, hogy Pablo tolószékhez van kötve. A diszkóban nagy kavarodás támad, aminek az lesz a vége, hogy Bobby fellép. Ivo meglepi Mili-t Cosme atya focimeccsén...

22.
Cosme atya csapata ellen Ivo a védõ-a csapat 3-1-re veszít. Victoria megkéri Rocky-t, hogy tanítsa meg tangózni. Ramón kitalálja, hogy milliókat örökölt, hogy így hódítsa meg Socorro-t. az akciónak azonban nem kívánt mellékhatása támad. Ivo nem ad pénzt Milagros-nak, hogy tudjon ajándékot venni az árvaházi gyerekeknek. Pablo egyedül tölti a Szentestét. Az árvaházba egyszer csak megérkezik a Mikulást...

23.
Manuel atya nagyon aggódik Milagros és Ivo miatt, ezért megbízza Katalina nõvért, hogy tudja meg, mi van a két fiatal között. Adrea és Ivo összevesznek, mert Ivo nem ment el karácsonyozni. Andrea megsérti Milagros-t. Rocky táncolni tanítja Victoriát. Bernardo úgy tudja, hogy Ramón felmond a hónap végén. Milagros telefonos tréfája a visszájára sül el...

24.
Ramon, Socorr segítségével alaposan megtréfálja Rockyt. Ivot elbûvöli a nõi hang, amelyet a telefonban hall, még arra is célzást tesz, hogy hajlandó lenne miatta otthagyni a barátnõjét. Ramon bevallja, hogy õ eszelte ki a tréfát és Rocky ártatlan. Milagros közli Pabloval, hogy csak barátok lehetnek, semmi több. Socorro meglátja a lányát és Ramont csókolózni. Angelica és Ivo Milagros-ról beszélgetnek, a lány kihallgatja a társalgást...

 

25.
Ivo azt mondja Angelica-nak, hogy semmi sincs Milagros és közte. Milagros kihallgatja õket. Socorro arra kéri Ramon-t, hogy tettesse Martha elõtt, hogy udvarol neki. Angelica elmeséli Pufók nõvérnek származása történetét. Rocky és Ramón szernádra készülnek. Baleset történik a Nunez-féle építkezésnél, egy munkás meghalt. Ivo Federico-t hibáztatja. Damian hasznot húz a munkás halálából. Milagros megvigasztalja Ivo-t. Andrea pedig szemtanúja lesz ennek...

 

26.
Socorro tároló dobozok eladására adja a fejét. Mili máris tudja, hogy segítsen. Mili csapata fölényesen gyõz a visszavágón. Bernardi kitalálja, hogyan lehet segíteni Angelica búskomorságán, ám ötlete rosszul sül el. Manuel atya nagyon aggódik Mili és Ivo miatt. Ivo elmegy a zárdába és szerelmet vall Mili-nek. Manuel atya rémülten szemléli csókjukat...

27.
Manuel atya megesketi Ivo-t, hogy békén hagyja Mili-t. Ivo ismét hidegen bánik Milagros-szal.Vicky beleseik Ramón csapdájába. Mili termékbemutatót tart, ám Luisa rajtakapja. Mindenki az új évre koccint, Ivo megleli Mili-t a diszkóban...

 

28.
Mili lerázza Ivót. Luisa meglátja Milit, mikor visszatér a diszkóból és ki akarja dobni, de Ivo megvédi. Mili elhatározza, hogy színésznõ lesz. Bobby megpróbálja Victoriát meggyõzni, hogy titkos imádója nem a sofõr. Victoria elmegy a rádióállomásra, ahol ismét összezavarodik. Mili felajánlja Federicónak, hogy segít megkeresni a gyermekét.

 

29.
Manuel atya döbbenten hallgatja, amit Mili mond. Damian megmondja Luisának, hogy nem utazhat el. Ramon Socorro elõtt védelmébe veszi Linát. Lina elmondja Milinek, hogy amikor kicsi volt, õt is elhagyta az anyja. Manuel atya megmondja Fedreicónak, hogy õ Mili apja...

 

30.
Federico-t megrázza a hír, hogy Mili a lánya. Azonnal eltávolítja a házból és megegyezik a Tisztelendõ Anyával, hogy Mili ezentúl a zárdában fog élni. Bernardo felfedezi Ivo képét Milagros holmijai között. ez arra készteti, hogy meséljen neki Rosario-ról. Mili rettenetesen el van keseredve. Nem is sejti, hogy a Háromkirályok, helyi szokás szerint, megajándékozzák majd..

 

31.
Milagros egy plüssmackót kap Vízkeresztre. Gloria felvilágosítja, csak a võlegénynek adnak ilyesmit ajándékba. Manuel atya eltünteti a Rosariot és Federicot ábrázoló képet. Lina úgy hiszi, hogy Bobby szerelmes belé. Pufók nõvér elárulja a Tisztelendõ anyának, hogy Mili-nek fiúja van. Federico felkészül politikai pályafutására. Elterjed a pletyka, Luisa szerelmes Rocky-ba. Angelica felelõsségre vonja, ám ezt Luisa csúnyán félreérti. Ivo-nak azt mondják, hogy Mili egy szõke fiúval jár. Mili feltûnik a Di Carlo házban...

32.
Federico szóhoz sem jut Mili vádjai miatt. De Milil visszatér a Di Carlo házba. Angelica kirúgja Rocky-t, mert azt hiszi, hogy viszonya van Luisa-val. Victoria csapdát állít Bobby-nak. Federicot képviselõnek jelölik és ezt nagy partival fogja megünnepelni, ahová Angelica Mili-t is meghívja...

33.
Angelica megkéri Ivo-t, hogy vezesse be Mili-t a társaságába. Ivo azonban gonosz tréfát forral. Martha csipkelõdése a visszájára fordul, így szerez Mili tudomást az ármányos tervrõl. Mili visszaveszi Miki Montánát. Pablo nehéz döntést hoz. Ivo-t kínos meglepetés várja az estélyen...

34.
Milagros az est csillaga az estélyen. Luisa és Victoria szeretnék eltávolítani, de Federico fél a botránytól. Andrea sem mulat felhõtlenül. Martha csapdába csalja Mili-t és Linat. Kiderül, hogy Ramón-nak lánya van. Victoria összetöri Bobby szívét. Ivo különösen viselkedik...

35.
Mili és Ivo a veszekedés után táncolni kezdenek. Amikor Luisa hazaér a diszkóból nagyon meglepõ hírei vannak Mili számára. Manuel atya egyre erõteljesebben aggódik Mili sorsa miatt, olyannyira, hogy Federico-val is beszél...

 

36.
Manuel döbbenten hallja, amit Mili megtudott. Damian rá akarja beszélni Luisa-t, hogy ne akarja otthagyni a munkahelyét. Miközben Lina és Martha szokásos veszekedéseik egyikének közepében vannak, Ramon váratlanul Lina oldalára áll...

 

37.
Federico döbbenten hallja az igazságot Mili-rõl. Megtudja ugyanis, hogy a lány az õ gyermeke. Miután ezt Manuel atya közli vele, a férfi arra kéri õt, hogy amennyiben az lehetséges ne terjessze ezt, hiszen ez tönkre teheti a családja jó hírnevét...

 

38.
Milagros becsapja Angelicát. Luisa azt állítja, hogy Andrea és Federico csókolózott, de senki nem hisz neki. Luisa inni kezd. Marta bebújik Pablo ágyába, hogy Damiant megtévessze. Damian azt szeretné, ha Martát elküldenék, de a lány megzsarolja õt. Damian elmondja Pablónak, hogy miért volt olyan részeg a baleset napján: látta Veronicát Ivóval csókolózni. Manuel azt javasolja Federiconak, hogy mondja meg Milinek, hogy az apja. Mili és Ivó diszkóba készülnek, amikor egy garázda ellopja Mili nyakláncát és megszúrja Ivót...

 

39.
Lina megrója Milagrost, mert Ivo szobájában töltötte az éjszakáját. Ivo ágyban tölti napot. Facundo, aki elrabolta Milagros medálját, úgy dönt, hogy megtartja, mert a sajátjával azonos monogram áll rajta. Luisa ördögi ajánlatot tesz Andreának. Pablo dühös Ivóra. Damian elmondja Ivónak, hogy miért haragszik rá Pablo. Milagros megtalálja az anyja fényképét. Federico hazugsággal üti el a dolgot. Elmegy Manuel atyához és elmondja: úgy érzi, Milagros rájött az igazságra...

 

40.
Milagros és Lina új vállalkozása nem jár sikerrel. Facundo lesz a vállalat kifutófiúja. Lina megpróbálja rábeszélni Bobbyt, hogy valljon végre szerelmet. Ivo megígéri, hogy elviszi táncolni Victoriát és a barátnõit. Damian megkéri Milagrost, hogy segítsen Pablonak. Ivo bevallja Bobby-nak, hogy szakítani akar Andreával...

 

41.
Federico kényszeríti Luisát, hogy elmenjen vele egy estélyre. Bobby rászánja magát, hogy randevút kér Victoriától. Andrea észreveszi, hogy a medált Facundo nyakában és elmondja Angelicának, hogy megtalálta az unokáját. Milagros találkozik Porrongy apjával. Damian kifaggatja Facundot és pokoli tervet eszel ki a pénz szerzésére...

 

42.
Mili és Ivo azt tervezik, hogy éjszaka a nappaliban találkoznak. Úgy tûnik azonban, hogy a nappali meglehetõsen zsúfolt lesz aznap este, ugyanis Damian is itt szervez találkozót Andrea-val...

 

43.
Lecitia elárulja Ramonnak, hogy valójában nincs is lánya. Andrea megfenyegeti Milagrost, hogy ha nem száll le Ivóról, abból nagy baj lesz. Victoria és a barátnõi, valamint Milagros és a barátnõi részt vesznek a diszkóban egy táncversenyen. Federico még mindig kételkedik Facundoban. Milagros aktmodellt ül pablonak. Rocky futball-meccset rendez a kertben...

 

44.
Damian egészen agresszívan kezd viselkedni Milagros-al, aminek eredménye, hogy kis híján megerõszakolja a lányt. Egyedül az idõben érkezõ Federico tudja kimenteni a lányt a férfi karmai közül. A történtek után Mili mindent elmond Angelica-nak, aki rendkívüli módon felháborodik...

 

45.
Mili vacsorája Ivoval meghiúsul, mert Andrea váratlanul beállít. Angelica asszony vitába keveredik a fiával Facundo miatt, akinek újabb csekket ad. Milagros kibékíti Ivót Pablóval. Bernardo leleplezi Facundót. Angelica asszony teljesen összetörik a csapástól, de Milinek sikerül megvigasztalnia. Luisa újabb kölcsönt ad fivérének...

46.
Angelica elmondja Federiconak, hogy a fiút, akit Damián hozott a házba nem az õ fia. Pablo bosszút forral Ivo ellen. Milagros és Ivo ellen. Milagros és Ivo egy romantikus estét töltenek együtt...

47.
Ivo egy nyakláncot ad Milagrosnak és megkéri a kezét. Ramon a keresztfia miatt aggódik, Federicótól kér kölcsönt az operációra, de Federico elutasítja. Lina, Socorr és Bernardo felajánlják a megtakarított pénzüket. Milagros meglátogatja a beteg gyereket és megígéri neki, hogy életben marad. Linával elviszik felbecsültetni a nyakláncot, de az eladó kihívja a rendõrséget...

48.
Ivo kihozza a lányokat a börtönbõl. Ivo végre megmondja Andreának, hogy szakítani akar vele, de Andrea nem hagyja annyiban a dolgot. Milagros megmenti Lito életét, Ivo nyakláncával. Damian ismét rendszerese látogatója lesz a kártya szalonnak, és elárulja Ivonak, hogy éjszakánként Milagros besurran Pablo szobájába. Ivo rájuk nyit, miközben Pablo aktot fest a lányról...

49.
Ivo rányit Pablora és Mialgrosra, félreérti a helyzetet és szakít Milivel. Damian nagyobb összeget veszít a kaszinóban és váltót ír alá. Federico megkéri Damient, kémkedjen Luisa után. Pablo és Andrea tervet forral Mili és Ivo szétválasztására. Francisco elveszi Miliék egész napi keresetét...

50.
Ivo megalázza Milit. Pénzt ajánl fel neki, hogy lefeküdjön vele. Milagros elkeseredett, elhagyja a házat és visszamegy a zárdába. Julio tõrbe csalja Damiant. Halálosan megfenyegeti. Damian nem tud fizetni, ezért elmenekül otthonról. Andrea kikezd Fedreicoval is. Gloria rábeszéli Ivot, hogy ne higgyen a látszatnak és kérdezze meg Pablot és Milit...

51.
Damian és Facundo tovább folytatják az Angelica-tól való pénzszerzést. Ivo és Milagros azt tervezik, hogy együtt vacsoráznak egy lakosztályban. Towel nagyon örül Milagros ajándékának. Ivo bevallja Bobby-nak, hogy szerelmeskedett Pablo barátnõjével...

 

52.
Federico csapdába csalja Damiant. Felbérel néhány embert, hogy rabolják el õt, majd a megmentésére siet. A váltságdíjért cserébe Federico Damian részvényeit kéri. Luisa befekszik egy szépségfarmra. Manuel atya megkéri Milit, hogy segítsen megmenteni a kerület iskoláját. Mili barátaival elmegy egy karneválra, hogy pénzt szerezzen az iskola mûködéséhez. Angelicát meglátogatja egy titokzatos hölgy...

53.
Milagros nyert a parádén. De az öröme szertefoszlik, amikor kiderül, hogy Andrea gyereket vár. Luisa rajtakapja Federicot és Andreát az ágyban. Ivo nem érti, miért kerüli õt Mili. Angelica meglátogatja Ivo igazi apját. Csöpi nõvér és Manuel atya azt hiszik, Milagros terhes. Ivo be akarja jelenteni, hogy Milagros-szal jár...

 

54.
Az egész család úgy véli, Mauel atyával együtt, hogy Milagros teherbe esett Ivotól. Manuel atya és a tisztelendõ nõvér aggódnak a vérfertõzés miatt és ráveszik Federicot, hogy mondja meg az igazat a lánynak. Angelica elmeséli Bernardonak, hogy félti Federicot, mert Gerard képes lenne az életére törni...

 

55.
Ivo beront Federico dolgozószobájába, hogy megmondja születendõ gyermekének az anyja, Andrea. Andrea elmondja Federiconak az igazságot és a segítségéért cserébe ajánlatot tesz neki. Angelica Luisától Gérardról kérdez. Milagros szomorú, ezért Lina táncolni hívja. Angelica és Bernardo elmennek a diszkóba...

 

56.
Amikor Ivo benyit Pablo szobájába, legnagyobb meglepetésére ott találja Milagros-t. Ami még nagyobb meglepetést okoz a férfinak az az, hogy Mili ruhátlanul van ott. Hiába próbálja a lány megmagyarázni a helyzetet Ivon-nak, az nem hisz egy szót se abból, amit a lány mond...

57.

58.
Matha valami titkot akar megtudni a családról, ezért elrejt egy kismagnót. Mili és Gamuza fellépnek a pályaudvar elõtti téren. Rocky és Victoria lerobbannak az autóval, ezért kénytelenek az éjszakát együtt tölteni. Mili úgy határoz, hogy elhagyja a házat, mert úgy érzi Ivo miatta nem dönt helyesen. Mindenki Mili keresésére indul. Mili a diszkóban kap állást, ahol Bobby rátalál...

 

59.
Martha kihallgatja Federico és Julio beszélgetését. Mili rájön, hogy Mauricio zsebtolvaj és segít elkapni a rendõrségnek. Miliék megleckézetik Franciscot. Angelica és Bernardo elmegy a diszkóba, hogy hazahozzák Milit. Bobby elárulja Ivonak, hol találja meg Milit. Angelica hívást kap, hogy Gerard megszökött az elmegyógyintézetbõl...

60.
Martha fenyegetõ levelet küld Federiconak. Federico megpróbálja kinyomozni, hogy ki jött rá a titkára. Angelica halálos betegséget színlel, hogy ezzel hazacsalogassa Milit. Mili és Ivo fogadást köt, a tét Ivo haja. Angelica figyelmeztetni akarja Federicot, hogy Ivo apja megszökött az elmegyógyintézetbõl...

 

 

 

 

 

138. Sergio (Millie barátja és ügyvédje) megcsókolja Milliet és ezt Ivo is látja. Ivo azonnal elzavarja Sergiot. Millie nagyon mérges Sergiora, mivel a lány nem akarta megcsókolni pláne nem Ivo elõtt. Luisa elárulja titkát Florenciának, hogy Ivo nem Frederico fia. A cégnél Ivo elnézést kér Sergiotól az indulatossága miatt. Elmondja neki, hogy úgy szereti Milliet, mintha a huga lenne, és ezért borult ki. Késõbb Ivo Millietõl is bocsánatot kér. Sergio elmondja Millienek hogy Ivo szereti a lányt. Florencia és Marina meghívja Ivot és Pablot egy békéltetõ ebédre Florencia lakásába. Mikor Ivo megérkezik és meglátlja Pablot bejelenti, hogy nem hajlandó vele ebédelni, így Pablo és Marina étterembe mennek. Victoria az egész éjszakát Morgannal tölti a diszkóban, ezt Bobby elárulja Fredericonak. Ettõl persze az öreg igen dühös lesz. Hivatja Rockyt (Morgan), hogy eltiltsa a lányától, Viktoriára pedig szobafogság vár. Frederico rájön, hogy Damian lopta el a pénzt, és elhatározza megleckézteti. Angelica meghívja mindkét Sergiot vacsorára a villájába. Angelica azt akarja hogy Millie is ott legyen, és elõtte vesz egy ruhát a lánynak. Angelica el akarja mondani Millienek, hogy õ lesz az egyetlen örököse. Sergio és nagyapja Millierõl beszélnek. Arról hogy örökösként jó parti lenne, ezt Millie is hallja a konyhából kijövet.

139. Milagros meghallja hogy õ lesz Angelica örököse és ezért mérges lesz. Azt mondja Angelicának, hogy nem kell a pénze és nem tetszik neki hogy meg akarja venni. Millie elrohan, Angelica szomorú, a vacsorának fuccs. Florencia elmondja Ivonak, hogy Millie szereti õt. Ivo azt mondja ne aggódjon, nem jelent neki semmit. Ám mikor Ivo hazaér kérdõre vonja Milliet miért kerüli el ha szereti. Millie nem válaszol semmit csak elfut. A hálószobájában elhatározza, néhány napot Casa Abadonadan tölt. Csak Gloria tudja de õ elmeséli késõbb Linának és Ivonak is. Ivo is készülõdik. Frederico megengedi Vickynek, hogy elmenjen a szupermarketba Socorroval, ahol már Morgan várja. Morgan ad egy szerelmes levelet Vickynek, a lány pedig ad egy másikat Morgannak. Frederico egy csapdát készít Demiannak. Martha félrehallja a dolgokat, és azt mondja Luisánk, hogy már Millagrossé Angelica összes pénze. Millie tüzet rak a kályhában és Ivora gondol, valamint az együtt töltött pillanatokra. Hirtelen megjelenik Ivo. Millie kicsit meglepõdik, aztán beszélgetnek, végül csókokban törnek ki.

 


141. Ivo találkozik Manuel atyával, és Millierõl beszélnek. Miikor Ivo visszamegy Milliehez mindent elmond neki és elhatározzák, hogy visszamennek a villába és senkinek nem mondják el hogy együtt vannak. Eldöntik, hogy összeházasodnak.A villában Frederico megfenyegeti Rockyt, ha nem hagyja el Viktoriát megöli. Luisa arról próbálja meggyõzni Viktoriát, hogy nem is lehet szerelmes Morganba. Millie visszatér a házba és nagyon boldog. Lina és Gloria kérdezgetik hol voltak, és mi történt Ivoval. De Millie nem akarja elmondani. Aztán a nagy könyörgésnek engedve mesélni kezd. Tegnap együtt volt Ivoval és feleségül megy hozzá. Nem mondja el hogy lefeküdtek, csak késõbb Gloriának. Ezt meghallja Luisa. Frederico titokban néhány csekket rak Damian zakójába. Ivo visszaveszi a Pablo által elbocsátott négy munkást. Ivo elmondja elképzeléseit az ülésen, de a többiek Pablot támogatják. Ivo azt mondja nem akar elnök lenni többé és elmegy. Ezután Frederico elmondja, hogy valaki pénzt lopott a cégtõl, és mindenki egyetért abban, hogy a bûnöst börtönbe kell juttatni. Egyszer csak egy rendõr lép be és Damián zakójában megtalálja a csekket, ezután letartóztatja õt. Ramon azon gondolkodik hogyan juttathatná be Rockyt a villába Viktoriához. Millie az ágyán ül és Gloriával beszélget. Ivo lép be a szobába és felszólítja pakoljon mert elmennek.

 

143.rész

 

Nestor (Ivo vérszerinti apja, de ezt Ivo nem tudja) megmutatja az iskoláját Ivonak és elmondja, hogy egyszer õ is itt tanult Luisával akibe szerelmes volt. De a nõ elhagyta. Nem akarja, hogy Ivo is boldogtalan legyen egész életében, ezért küzdenie kell a szerelméért. Millie elmondja Luisának, hogy õ csak boldoggá akarja tenni Ivot és nem a pénze érdekli. Angelica pénze sem kellett neki, mert nincs rá szüksége. Szereti Ivot és a fiú is szereti õt. Luisa mégsem akar beleegyezni. Damian a börtönben raboskodik, de ott is üzletel. Fogadéásokat köt, hogy pénzt szerezzen. Martha meglátogatja. Florencia felhívja Millagrost és megkéri sürgõsen keresse fel személyesen. Millie beleegyezik de Sergiot is magával viszi. Mikor megérkeznek, Florencia megkéri Sergiot had beszéljen Millievel négyszemközt. Ezután Florencia megkéri Milliet, hogy ne lopja el tõle Ivot. Millie erre azt mondja, hogy a szerelmet nem lehet ellopni, és ebben maradnak. A következõ nap Sergio felkeresi Florenciát (régebbrõl ismerik egymást mivel szeretõk voltak) és arról beszélnek, hogyan küzdhetnének a boldogságukért (Sergio Milliért, Florencia Ivoért). Mialatt Damian börtönben van, Rocky veszi át a Diszkó irányítását. Ramon, Socorro, Lina és Gloria segítenek neki, de mindig kifogásol valamit, ezért mindenki otthagyja Vickyvel. Florencia megkéri az édesapját segítsen Ivon, és az apja belemegy. Manuel atya felkeresi Federicot, hogy adományt kérjen az árvaház számára, de egy vaskos nemet hallhat csak. Millienek az az ötlete támad, hogy az utcán fognak a barátaival lottószelvényeket árulni. A fõdíj pedig Frederico új autója. El is kezd intézkedni, mikor valaki útját állja egy autóval. Florencia apja volt az, de Millie nem ismeri.

 

144. rész

 

Florencia apja Domeniko, az mondja Millienek, ha nem hagyja el Ivot akkor valami történni fog Gloriával és Manuel atyával.. Késõbb Millie felkeresi Florenciát és elmondja akkor is összeházasodnak Ivoval. Frederico kiengedteti a börtönbõl Damiant és választás elé állítja. Ha nem akar visszamenni a börtönbe, elveszi Marthát feleségül. Frederico odaadja autóját Manuel atyának. Manuel atya elhatározza elmondja Millienek ki az édesapja. Mikor Millie meghallja összetörik. Manuel atya nem tudja hogy Millie szerelmes Ivoba, ezért nem mondja el Millienek hogy nem közös az édesapjuk.

 

145. rész

 

Millie elkeseredett, mert azt hiszi, a saját bátyjával feküdt le. Elhatározza senkinek nem mondja el, különösképpen Ivonak nem. A folyosón találkozi Millie és Ivo. A fiú megcsókolná a lányt de az kitér elõle és elmegy. Federico még úgy tudja Millie nem sejti ki az igazi apja. Manuel atyának elmondja Millie, nem bocsátja meg azt, amit Federico tett. Bernárdot egy barátnõje látogatja meg, és magával hoz néhány öreg fotót. Bernardo, a barátnõje és nõvére azaz Millie anyja vannak a képen. A konyhában beszélgetnek, mikor Millie megjelenik és látja a képeket. Az egyik képen felismeri az édesanyját és Bernardót és megkérdezi mit keresnek együtt a képen. Bernardo nem akarja elõször beismeri hogy õ van a képen. Aztán bevallja hogy õ és Millie anyja van a képen, de azt nem vallja be, hogy õ Millie nagybátyja. Damian nem tudja mit kezdjen a házassággal. Vesz egy pisztolyt és azt mondja inkább megöli magát. Federico megpróbálja lebeszélni, de a fegyver elsül. Senki nem sérül meg. Rocky egy autóversenyen akar indulni. Gloria elmeséli a titkot Angelicának, hogy Millie férjhez fog menni. Millie úgy véli, hogy Ivó könnyebben elfelejti õt ha megutálja. Ezért megcsókolja Sergiot mikor Ivo belép a konyhába. Ivo látja az egészet, Sergio (nem tudja hogy Ivo meglátta õket) viszont nem érti Millie miért csókolta meg.

 

146. Ivo nem mond semmit, csak kimegy a konyhából. Millie nem mondja el Sergionak, hogy Ivo bent volt. Késõbb Millie és Ivo a nappaliban találkoznak. Millie úgy színlel mintha semmi nem történt volna és megpróbálja megcsókolni, de Ivo kérdõre vonja. Millie azt mondja nem tudja mirõl beszél. Ivo elmondja hogy látta õket a konyhában. Millie szerint nem csinált semmi rosszat, hiszen tetszik neki Sergio és Ivonak is van másik nõje. Késõbb elmondja hogy már nem szereti Ivot, és mindennek vége. Angelica és Gloria, Millie esküvõi ajándékáról beszélnek. Millie elmondja nekik hogy nem lesz esküvõ, de nem mondja meg az okát. Gloria haragszik, amiért Millie nem mond semmit. Damian eljegyzi Marthát de még mindíg nem akarja elvenni feleségül. És hirtelen egy ötlete támad. Mikor Manuel atya meglátogatja Milliet és Gloriát, elmondja neki hogy pap akar lenni. Millie elmegy Florenciához és elmondja neki, hogy Ivo az övé lehet, de nem magyarázza meg miért. Gloriának felajánlja az édesanyja, hogy éljenek együtt, de a lány nem akarja. Rocky és Pepe úr elindulnak az autóversenyen. Victoria, Ramon, Lina, Socorro, Chamuko figyelik. Végül a második helyen érnek célba mindenki örömére, és díjat is kapnak.

 

147. Ivo akut köt néhány céggel, nehogy a vállalat csõdbe menjen. Ivo a bûnös abban, hogy a cége ennyi pénzt vesztett. Pablo azt mondja vissza tudja venni a pénzt hiszen ismeri a vállalat tulaját. Pablonak nem sikerül Ivot tenni bûnössé. Este a konyhában találkozik Millie és Federico. A lány megkérdezi az apjától miért hagyta el az anyját, ha szerette. Federico azt mondja szerette, és megkérdezi, meg tudna-e bocsátani neki? Millie nemet mond. Damian úgy kezd viselkedni mintha tényleg hinni kezdene Istenben. Elmegy a zárdába, Martha próbálja megállítani. Gloria anyukáját elüti egy autó és kórházba viszik, az állapota súlyos. Gloria magát hibáztatja, mivel nemet mondott az összeköltözésre. Gloria és Gamuza az egész éjszakát a kórházban töltik. Miután Ivo és Millie szakítottak, a fiú azt mondja Florenciának, hogy idõre van szüksége. Florencia visszafogadja Ivot. Millie kap egy levelet az apjától de nem bontja ki. A diszkóban nagy a jókedv, mindenki jelen van. Bobbyt felhívják a színpadra. Ivo elmondja Millinek, hogy miatta fogja elvenni Florenciát.

 

148. A diszkóban nagy a vigadalom, de Millinek nincs kedve semmihez, így Sergióval elhagyják a bulit. Ivo és Florencia rövidesen követik õket. Vicky és Rocky megnyerik a versenyt. A konyhában Sergio Milliet kérdezi, mit érez Ivo iránt de a lány inkább nem akar válaszolni. Bernardo megtudja, hogy Millinek van egy levele az apjától, ezért Federicóval kutatni kezdenek de nem találnak semmit. Ivo elmondja Florenciának, amit lehet elveszi feleségül. A következõ reggelen, Millie elolvassa az apjától kapott levelet amiben õt Madridba invitálja. Millie megmutatja a levelet Gloriának, de õ sem tudja mit kezdjen vele. Vicky és Rocky együtt akarnak a vízeséshez menni, de ezt nem mondhatják meg a lány szüleinek. Ezért Viktoria engedélyt kér, hogy a barátaival tölthessen egy hétvégét. Federico beleegyezik. Viktoria megkéri Milliet ne mondja el a szüleinek, hogy a diszkóban nyertek egy utazást. Millie megígéri nem árulja el. Menuel atya elmondja a papok kötelességeit. Damian megkérdezi, hogy az alkohollal mi van. A cégnél azt mondja Ivo Sergiónak, hogy nem szerencsés ha keveri az munkát a magánélettel. Pablo a maga oldalára akarja állítani Sergiot de õ kimarad ebbõl a párbajból. Gloria elmondja Bernardonak, mirõl is szól Millie levele. Luisa követeli hogy Federico bocsássa el Andreát a cégtõl. Federico emlékezteti Luisát nincsen már szavazati joga és Andrea a helyén marad. Miután Federico elmegy, Luisa azzal akarja sokkolni Andreát, hogy a férfi hamarosan elhagyja, de Andrea megnyugtatja hogy férhez megy. Millie és Bernardo összehasonlítja a két levelet amit Millie megõrzött és amit most kapott. A két kézírás nem egyezik. Bernardó rájön hogy a második levelet Luisa írta. Millie nem örül ennek, és forral valamit. Késõbb Luisa talál egy doboz az ágyán. A dobozban még egy dobozt, abban mégegyet abban egy jegyet Madridba. Florencia elmondja Sergionak, hogy kitûzték Ivoval az esküvõ napját. Vicky és Rocky a vízesésnél töltik a hétvégét és nagyon boldogok együtt. Gloria meglátogatja az anyját a kórházban, de még mindig hallani sem akar az apjáról. Angelica és Bernardo nem értik az elmult napokban miért olyan szomorú Millie. Florencia elmondja Ivonak hogy már alig tudja kivárni az esküvõt. Millie biliárdozik Sergióval. Megjelenik Federico és beszélni akar Millievel. Végülis játszik egy partit Millievel és ott a lány apának szólítja.

 

149. Federico azt hiszi a lány viccel, aztán elhagyja a szobát. Millie a kávézóban találja Federicot és megkérdezi tõle mirõl akart beszélni vele. Federico azt mondja, hogy Victoriának szülétésnapja lesz és nem tudja, mit vegyen neki, ebben kéri a segítségét. Millie azt mondja hogy nem õ a legjobb személy erre. Aztán elkezdenek beszélgeti az asztalnál. Vicky és Rocky a hotelben vannak. Egyágyas szobában vannak, együtt is aludnak de semmi más nem történik. Luisa bejelenti Federiconak hogy el akar válni. Federico ezt nem szeretné. Damian a kertben dolgozik, elégedetlen de nem tehet semmit. Bobby felhívja Federicot hogy látta Victoria barátnõjét egy üzletben tehát nincs a városon kívül. Bobby úgy gondolja a vízesésnél van. Federico nagyon dühös lesz, és ha a lány megjön rögtön szobafogságot kap. Luisa és Florencia, Millie apjáról beszélnek. Luisa elmondja hogyan akarta Milliet Madridba küldeni. Florencia megkérdi honnan tudja hogy Millie apja ott van. Luisa nem tudta csak kitalált valamit. Luisa azt is elmondja hogy el akar válni a férjétõl. Ezt késõbb Florencia továbbadja Ivonak. Manuel atya elmondja Millienek hogy a zárdának ismét szüksége van pénzre. Millienek támad is egy ötlete. Sütiket akar árulni, amit Catalina csinál. Sergiot is bevonja az eladásba, kicsit szegényesebben öltözteti fel. Federico hivatja Marthat, hogy töltse minden idejét Viktoria mellett. Rockynak van egy terve erre. Mint munkás jelentkezik a villában és a konyhai csapot akarja megszerelni. Így néhány percet Vickyvel tölthet. Ivo megkérdezi Florenciától terhes-e, de a lány még nem tudja. Ivo közli hogy gyereket akar. Mikor Ivo hazaér látja hogy Millie és Sergio nagyon boldogok mert sok pénzt szedtek össze. Ivo letolja Sergiót hogy nem volt az irodában, ezért el fogja bocsátani. Millie szenved, mert miatta fogják kirúgni Sergiot. Sergio látja mennyire szereti Millie Ivot, ezért azt javasolja menjen vissza hozzá. Millie elmondja hogy Ivo a bátyja.

 

150. Millie és Sergio a hálószobában beszélgetnek arról hogyan tudta meg Millie, hogy Ivo a bátyja. Sergio felajánlja költözzön Millie a lakásába õ most úgysem lakik ott. Federico belép a konyhába és látja hogy Martha tartja a csapot. Federico megkérdi hol van Viktoria és Martha beszél neki a munkásról. Federico lehülyézi Marthát és kiviharzik a konyhából. Martha dühös lesz és elengedi a csapot, a víz persze elkezd ömleni. Vicky és Morgan a folyosón beszélgetnek, ahol meglátja õket Federico. Millie elmondja Sergionak hogy nem szerelmes belé. Ezért nem fogadhatja el a lakást sem, itt jól érzi magát. Megesketi, hogy nem mondja el senkinek, amit itt hallott. Sergio ezek után távozik. Damian még mindig a kolostorban van. Rocky elmondja Ramonnak mi történt. Federico mondott neki egy jó és egy rossz dolgot. A jó az hogy egyszer üti meg, a rossz hogy a lányát Európába küldi örökre. Sergio elmegy Florenciához és elmondja, már nem fél attól hogy Milliék összejöhetnek. Victoria nem akar Európába menni. Az apja megkérdezi hogyan eshetett bele egy ilyen emberbe. Victoria azzal válaszol, vajon hány bátyja lehet még valahol. Ivo azt mondja Florenciának, hogy szereti és a gyereküket is. Florencia még nem tudja terhes-e igazából. A következõ nap Millie beszél Angelicával és megkérdezi mire jutott az idõsebb Sergioval. Sergio megírja a lemondólevelét, de beszélni akar Ivoval. Merina elmondja Pablonak,hogy Florencia valószínüleg terhes. Pablo gratulál Federiconak az elsõ unokájához. Bernardo közli Federicoval, hogy Victoria bezárkózott a dolgozószobába és nem akar enni. Sergio azt mondja Ivonak, nem kellene támadnia, mert Millie úgy szereti mint a bátyját. Damian a kolostorban kenyéren és vizen él. Federico és Domenico megérkezi az irodába, és gratulálnak Ivonak a gyermekáldáshoz. Ivo felhívja Marianát és a nõ közli vele hogy keresse fel azonnal Florenciát. Florencia szomorúan közli Ivoval, hogy nem terhes. Ivo megnyugtatja hogy türelmesnek kell lenniük és boldogok lesznek. Bobby elmondja Millienek, hogy Florencia Ivo gyerekét várja és ezért el akarja felejteni. Millie elmondja Bobbynak, hogy már nem szereti Ivot, így tõle elveheti Florenciát. Andrea elmondja Federiconak még nem lesz nagyapa. Rocky is beszél Federicoval. Federico elmondja Rockynak, ha igazán szereti Vickyt, akkor elhagyja. Damian tombol. Ivo beszél Bobbyval a szobájában. Ivo beszél a gyermekrõl. Bobby elmondja, hogy Millie már nem szereti. Bernardo visz egy szendvicset Vickynek. Õ is elmondja hogy Rocky nem való hozzá. Federico 250.000 dollárt ajánl Rockynak, ha elhagyja Victoriát. Rocky nemet mond. Federico az elsõ repülõvel elküldi Victoriát Europába. Vicky egy levelet ír Rockynak amiben szerelmérõl biztosítja a szegény sofõrt. A konyhában Sergio ajándékot ad Millienek, aminek a lány nagyon örül. Federico elmondja Rockynak, hogy rossz lesz Vickynek ha férhez megy hozzá. Felajánlja, hogy újra sofõr lehet, ha nem gondol tovább Vickyre. Sergio és Millie kávézgatnak. Sergio a szerelmérõl és türelmérõl biztosítja Milliet. Ivo belép konyhába és elnézést kér a viselkedéséért. Visszaadja Sergio felmondását, és Milliet a barátságáról biztosítja.

 

151. Ivo közli Milievel, hogy pénteken elveszi feleségül Florenciát. Nem templomi esküvõ lesz, hanem csak polgári. Damian a kolostorban tengeti napjait, Manuel atyától éppen egy fontos disznóól tisztítási feladatot kap. Morgan újra Vicky sofõrje. Federico meglátja hogy Rocky megcsókolja Vickyt, és azt kéri, hogy ne a villában csinálják. Federico kamerákat szereltet mindenhová hogy figyelhesse õket. Rocky Vickyrõl álmodik. A lány terhesen szegényen, piszkos ruhában van mellette. Rocky megértette mit mondott Federico, túl szegény Vickyhez.

 

152. A dolgozószobában Nestor elmondja Millinek és Ivonak, hogy bolondnak tartja õket, amiért nem lesznek egymáséi. Ivo elmondja Millienek hogy szereti, de a lány kitart amellett hogy már nem szereti. Ivo megkéri Luisát hogy mondja el az igazságot Nestorrol Federiconak. Damian adományokat gyüjt az utcán de az összegyüjtött pénzzel a kaszinóba megy. Millie elmondja beszélgetését Nestorral és Ivoval. Manuel atya a villába megy hogy szóljon Federiconak, Damian eltünt. Federico sejti miért tünt el, és végignézi a kaszinókat. Damian szerencsésen játszik, miközben megérkezik Federico és Manuel atya. Damian azt mondja még több pénzt akart összegyüjteni az adományokra de nem hisznek neki. Manuel atya reménytelennek látja azt, hogy Damian megjavul, ezért lemond róla. Federico ezért ismét válaszút elé állítja. Vagy a börtön, vagy elveszi feleségül Marthát. Sergio megkéri Bernardot szóljon Millienek, hogy keresi. Andrea utasítja Bernardot hogy ne szóljon Millienek, mert a cselédek nem fogadhatnak vendéget. Végülis szólnak Millienek. Nem fogadja kitörõ örömmel Sergiót. Martha és Damian az esküvõjükrõl beszélnek. Damian felajánlja Luisának, hogy az összes részvényét odaadja, ha elintézi hogy ne kelljen visszamennie a börtönbe és ne kelljen elvenni Marthát. Luisa elfogadja a javaslatot. Az Angelica által felbérelt detektív mégtöbb pénzt akar kérni Federicotól, különben elárulja az igazságot (azt, hogy ki Millie apja és nagybátyja). Millie kihallgatja a beszélgetést és meg akarja védeni az apját. Belép és azt mondja Federiconak, hogy Angelica beszélni akar vele most. Mikor Federico kimegy, Millie egy pisztollyal fenyegeti meg a detektívet és elmondja, hogy Angelica már tud mindent. (persze ez nem igaz). Sergio a nappaliban találja Federicot, Luisát, Andreát, Pablót, Manuel atyát, Milliet, Ivót és Florenciát. Sergio megkéri Millie kezét. Luisa azt kérdezi mégis kitõl. Sergio azt mondja, az apjától. Millie arcára D betûk rajzolódnak ki.

 

153. Federico nagyon megijed, de Sergio végülis Manuel atyával beszélget. Florencia azt mondja hogy ez magánügy így nem rájuk tartozik. Millie egyetért,így Sergioval a konyhába mennek. A lány azt kérdezte ki engedte hogy ilyen kérdéssel zaklassa. Sergio erre azt mondja, addig fogja kérdezni amíg igent nem mond. Rocky elviszi Victoriát egy drága étterembe, de nem tudja, hogy kell ott viselkedni. Végül nincs is elég pénze így le kell mosogatniuk a vacsora árát. Miután visszaérnek, Vicky azt mondja az anyjának, hogy nem akarja többé Morgant látni. Sergio Angelicától kér engedélyt, hogy elvehesse Milliet feleségül. Millie belép és megint elmondja nem akarja, de Sergio kitart a házasság mellett. A nappaliban Ivo gratulál Millinek, de a lány nem bújuk ki a bõrébõl örömében. A konyhában Sergio azt mondja Millienek, hogy egy nap majd elfelejti Ivot. Vicky barátja és Luisa az újságban látnak egy képet Vickyrõl, amint egy étterembe lép be Rockyval. Laura egy ágyban találja a férjét és Andreát. Millie találkozik a folyosón Ivoval. A fiú megkéri, hogy ne menjen férjhez és megcsókolja, de Millie azt mondja nem próbálja meg mégegyszer. Millie elmondja Gloriának, hogy el akarja hagyni a villát. Lidy elmondja Gloriának, hogy feleségül megy Fransiscohoz, Gamuza apjához. Gloria nincs elragadtatva az ötlettõl. Millie megveszi a nászajándékot Ivonak és Florenciának. Florencia megkérdezi Ivot Millie elõtt hogy tényleg el akarja-e venni. Millie megtalálja Sergiot a konyhában és igent mond neki.

 

154. Sergio nem érti mi ez a nagy fordulat. Megígérteti Millievel, hogy nem veri át. Millie megesküszik neki. Megcsókolják egymást és ekkor lép be Ivo és meglátja õket, de azonnal ki is megy. Millie elmondja Bernardonak hogy Sergio a võlegénye. Angelica el akarja zavarni a házból Andreát, de az nem hagyja magát hiszen Federicohoz fog majd hozzámenni. Angelica elmondja Federiconak hogy Andrea csak a pénzt akarja de nem hisz neki. Sergio elmondja a nagyapjának, hogy Millie már a menyasszonya. A nagyapa közli nagyon beteg. A konyhában Millie és Ivo búcsúznak egymástól hiszen holnap lesz Ivo eküvõje. Millie megpróbálja rávenni Angelicát menjen el Ivo esküvõjére, de a nagyi nem akarja, mert Ivo nem szereti Florenciát. Pepe úr találkozik néhány cimborájával. Florencia gratulál Millienek az eljegyzéshez, Millie meg az esküvõhöz. Federico egy törvénytelen ajánlattal él Sergio felé de természetesen az nem fogadja el. Millie megkéri Gloriát, vigye el Mickey Montánát Manuel atyához, mert már nem az õ macija többé. Angelica Ivonak is elmondja miért nem megy az esküvõre. Ivo elveszi feleségül Florenciát. Az ünnepélyen Luisa bejelenti hogy elválik Federicotól. És elmondja hogy egész életében titkolta az igazságot Ivo elõl de most elmondja hogy Ivo nem Federico fia hanem Nestoré. Millie mindent hall és kiesik a tálca a kezébõl.

155. Csak Sergio kérdezi meg Milliet mi történt vele. Ivo nem hisz a fülének. Angelicát kérdezi hogy tudott-e a dologról. Habár a nagyi nem mond semmit, látja rajta hogy tudott róla. Senki nem akar tovább ünnepelni. Millie is nagyon rosszul érzi magát, mert kiderült Ivo nem a bátyja, de megnõsült tehát elvesztette. Gloria azzal vígasztalja hogy nem a templomban nõsült de Millie szerint a házasság örökké tart. Domeniko Federico összes részvényt akarja. Federico háborút hírdet. Millie felkeresi Sergiot. Sergio azt hiszi mindennek vége hiszen kiderült hogy Ivo nem Millie bátyja. De Millie elmondja hogy Ivo megnõsült így elvesztette. Millie megpróbál Ivoval beszélni de Ivo nem akar. A konyhában Florencia követeli Millietõl hogy hagyja békén az urát. Millie figyelmezteti Florenciát hogy õ adta oda Ivot neki. Florencia nem érti. Millie elmondja hogy Ivo feleségül akarta venni de az oltárnál faképnél hagyta ha nem hiszi kérdezze meg Pablot és Marinát. Florencia és Ivo egy hónapos nászútra készülnek. Sergio azt javasolja Millienek hogy el kellene hagynia a villát, de a lány marad a nagyi mellett. Sergio elmondja Ivonak, hogy Millie azért hagyta ott a templomban, mert valaki erre kényszerítette. Ivo azonnal Millie után megy és megkérdi mi történt pontosan.

 

156. Sergio kettesben hagyja Ivot és Milliet. Ivo ismét megkérdezi mi történt, ki kényszerítette. Millie elmondja hogy Luisa mondta hogy nem illenek egymáshoz és nem tudja boldoggá tenni. Ivo megkérdi, hogy akkor miért akarta mégis a házasságot. Millie azt mondja, hogy a pénzért. Millie megkéri Ivot tartsa távolt tõle a nejét, mert ki nem állhatja. Ramon virágot ad Socorronak és meghívja vacsorázni. Ivo elmondja Florenciának mit üzent Millie, de Florencia is hasonlóképpen érez. Millie elmegy Sergiohoz megkérdezni miért mondott el mindent Ivonak. Sergio azt mondja azért, mert szereti de nem akarja elvenni a boldogságát. Millie nem haragszik rá, késõbb verseket olvasnak. Angelica el akarja küldeni Luisát és Nestort a házból, de Luisa nem egyezik bele. Luisa és Federico az újságcikken rágódnak, ezért meghívnak egy riportert hogy bemutassák Vicky új barátját Rockyt. Federico Bobbyt akarja vejének, Luisa viszont egy másikat. Ramon ajánlatot tesz Socorronak, de a nõ nem mond semmit. Millie, Gloria és Lina kibeszélik Ivot és Sergiot. Marina felhívja Ivot, és elmondja Florencia apját valaki megölte. Damian, késõbb Ivo is, Federicot gyanúsítja a gyilkossággal, de Federico visszautasítja. Lydia hozzámegy Franciscohoz, és nászútra mennek, addig Gamuza a Di Carlo házban él. Az este érnek vissza Ivoék a temetésrõl. Bernardo megkérdezi Milliet mi történt Ivoval, de a lány nem tudja. Millie utánajár a dolognak, és a fiú után megy, majd csókolóznak.

 

157. Millie elszalad. A következõ reggel Gloria megkérdi Milliet miért nem akarja felvinni a reggelit Ivonak. Millie elmondja mi történt múlt éjjel. Florencia szomorú az apja halála miatt. Megígérteti Ivoval hogy az apja gyilkosai meglakolnak. Gloria elmondja Sergionak, hogy el kell vinnie a házból Milliet. Sergio elmondja, hogy megpróbálta de a lány nem akarja. Gloria azt mondja, hogy õ az ügyvéd, valamit találjon ki. Sergio megkérdezi Milliet látott-e már havat. Millie persze soha nem látott. Sergio meghívja õt Barilochiba néhány napra, de a lány elutasítja. Marina és Florencia azon gondolkodik, hogy Ivonak kellene átvennie Domeniko cégét. Gloria, Lina és Sergio szerveznek egy romantikus vacsorát. Lina megkéri Milliet, hogy segítsen elvinni Florencia ruháit a lakásába. A lakásban Sergio várja virággal terített asztallal. Lina és Gloria magára hagyja a fiatalokat. Millie elõsször mérges de aztán megbékél. Sergio azt mondja, ha elkíséri Millie Barilocheba, akkor megtanítja sielni, de nem akar menni. Ivo már korábban tudomást szerzett a vacsoráról mivel Angelica elmondta neki. Ivo megjelent Florencia lakásán és ott találta az éppen vacsorázó Milliet és Sergiot. Megkérdezi honnan volt kulcsuk. Millie és Sergio visszamennek a villába és a konyhában beszélgetnek tovább. Millie megkérdezte honnan volt a kulcs és Sergio elárulta a segítõit. Sergió ismét síelni hívja a lányt és õ igent mond. Federico és Luisa még mindig Victoria új barátjának személyérõl vitatkoznak. Végülis Bobby mellett döntenek. Federico pénzt ad Bobbynak, hogy vigye Vickyt egy elegáns étterembe. Ivo felveti Florenciának, utazzanak Barilocheba, de a nõ nem akar menni. Marina felhívja Florenciát a cég ügye miatt és elmondja, hogy Pablo nem tartja megbízhatónak Ivot. Ivo, Pablot gyanítja mindezek mögött. Pablo meg is érkezik és elkezdenek veszekedni. Késõbb azt mondja Millienek, hogy úgy érzi hiba volt megnõsülnie.

 

158. Ivo elmondja nem szereti Florenciát, és nem tudja elfelejteni Milliet, majd megcsókolja, de Millie otthagyja. Bobby elhívja Vickyt az éjszakába, a lány vele megy. Rocky hallja ezt, és elmondja Ramonnak, hogy számára csak Vicky létezik. Manuel atya arra kéri Cholitot, hogy segítsen pénzt gyûjteni a zárdának. Cholito valami meglepetést sejt, de az atya azt mondja nincs semmi meglepetés. Az öregebb Sergio meglátogatja Angelicát és elhívja az állatkertbe. Marina elmondja Florenciának, hogy nem akarja Ivot látni az elnöki székben. A kolostorban Gamuza beszédet mond Millienek és énekelnek neki. Aztán Sergio megkéri Millienek, hogy mutassa be õt Istennek mert meg akarja kérdezni tõle hogyan lehetne boldog Millievel. Ivo és Pablo a folyosón összevesznek, de Federico lenyugtatja õket. Damian megint megzsarolja Luisát, aki pénzt ad neki. Damian szerzõdtet egy fiút, aki megszabadítja Marthatól. A konyhában Millie Sergioval beszélget az utazásról. Ivo rossz bõrben csatlakozik hozzájuk és elmeséli, hogy a felesége azt hiszi megcsalja. Késõbb a nappaliban Millie megpróbálja meggyõzni Ivot hogy bizonyítson a nejének. De Ivo a váláson gondolkodik. Vicky és Bobby a diszkóba mennek. Ramon, Rocky és Chamuko készítenek egy extra erõs koktélt és ezt Bobbyval itatják meg. De Bobby nem lesz tõle részeg, sõt nagyon finomnak találja az italt. Ivo elmondja Federiconak, hogy nem akar már Domeniko cégének elnöke lenni, hanem a di Carlo cégnél akar dolgozni. Federico azt mondja, hogy Ivo már nem a cég elnöke. Millie és Sergio elmennek Barilochiba.

 

159. Florencia kitalálta, hogy Ivo azért akar Barilocheba menni hogy Millievel találkozzon. Ivo mindent tagad. Martha kérdezi Federicot, hogy mikor veszi már feleségül Damian. Damian belátja nincs más választása el kell venni Marthat. Federico nem hisz neki. A Damian által felbérelt fiú akcióba kezdett, és megpróbálja elcsábítani Marthát. Federicot megválasztják a vállalat elnökének. Millie és Sergio nagyon jól elvannak, de Milli csak Ivora gondol. Millie síelni tanul. Bernardo elmondja Angelicának, hogy Gloria nincs jól. Mikor lemennek hozzá meglátják a medált, amit Millie otthagyott az ágyán. Angelica megtudja, hogy Millie az õ unokája. A következõ nap megosztja titkát Bernardoval. Bernardo úgy tesz mintha nem tudta volna. Angelica el akarja mondani Millienek az igazat, de Bernardo ellenzi. Angelica nem ígér semmit. Millie és Sergio a hazatérésrõl beszélnek.

 

160. Angelica az állatkertbe megy az idõsebb Sergioval, de közben Milliere gondol. Ezalatt a villában Bernardo elmondja Federiconak, hogy Angelica már tudja, hogy Millie az unokája. Mikor Angelica visszajön Federico megkérdi elmond-e mindent Millienek. Angelica igennel válaszol. Federico öngyilkossággal fenyegeti meg a nagyit. Így az nem mond semmit. Millie visszatért. Gloria és Lina már nem tudják türtõztetni kíváncsiságukat, de Millie elmondja nem történt semmi, Sergio egy úriember. Millie visszakapja a medalionját Angelicától. Késõbb a nappaliban mindenkinek kihírdeti, hogy Millie nem dolgozhat itt többé. Marcelo jelenik meg Mariana lakásán. Florenciát akarja látni. Pablo elmondja hogy Florencia férjhez ment.

 

161. Sergio a villában keresi Milliet, de nem találja. Bernardo elmondja neki, hogy Mambo partira ment. Mikor Sergio elment, Ivo megkérdezi Bernardot merre van ez a parti. Martha az udvarlójával van. Nagyon jól érzik magukat, de Martha hazamegy, mert õ menyasszony. A fiúja megkérdi, hogy elveheti e feleségül, mert szereti. Martha is szereti de a pénzt jobban. A diszkóban szervezik meg a Mambo partit. Mindenki táncol. Az egész persze pénzgyûjtés az árva gyerekeknek. Lehet licitálni hogy ki táncoljon Millievel. Sergio és Ivo egymást túllicitálva próbálják megszerezni a lányt. Millie végülis felváltva táncol mindkettõjükkel, de végül a fiukat magukra hagyja. Õk nem bánják, így is jól érzik magukat. A nagyi hivatja Federicot, hogy beszéljen vele Millie anyjáról. Tudja, hogy nem halt bele a szülésbe. Federico apja mindent elmondott. A gyereket zárdába adták. Federico nagyon meglepõdik. Ivo és Sergio a nappali heverõjén fekszenek. Reggel egymástól kérdezik, mit keresnek ott. Millie elmondja hogy tegnep este nagyon berugtak. Késõbb Millie veszekszik Florenciával, és megfenyegeti, hogy kiüti Florencia összes fogát ha nem hagyja békén. Andrea és Martha tervet szõnek Luisa ellen. A cselszövést hamar leleplezik, bár egyik nõ sem ismeri el. Andrea megkéri Federicot hogy rugja ki Luisát a házból. Federico nem teheti. Gloria rájön, hogy terhes. Gloria fél attól mit fog ehhez szólni Chamuko. A nappaliban Florencia megfenyegeti Milliet.

 

162. Socorro megnyugtatja Gloriát és elmondja minden rendben lesz, mert Chamuco örül majd a gyereknek. Gloria egy különleges vacsorát csinál Chamuconak, Millie és Lina segít neki. Mikor meghallja a hírt elõször nem hiszi, de aztán nagyon örül. Marina elmondja Florenciának, hogy az ex barátja érdeklõdött utána, de elment mikor Pablo elmondta, hogy férjhez ment. Pablo tudni akarata ki volt az ex. Elmesélte hogy Florencia apja hibájából szakítottak. Bernardo beszél Angelicának Gloria gyerekérõl. Angelica azt mondja hogy segít amiben tud. Angelica el akarja mondani Millienak, hogy ki az apja. Bernardo arra kéri ne tegye mert Federico megöli magát. Angelica azt mondja majd titokban csinálja, hogy Federino ne tudja meg, hogy Millie tudja. A következõ nap, Manuel atya hivatja Milliet a zárdai újságpapír eladásához. Millie és Sergio nagyon sikeresek pár órán belül eladnak minden példányt. Damian el akarja csábítani Victoria egyik barátnõjét, és titkárnõi állást kínál a cégnél. A lány elfogadja. Chamuco bejelenti, hogy apa lesz. Marina és Pablo, akik most Ivo lakásában élnek, meghívják magukhoz Florenciát. Marcelo és Florencia összetalálkoznak. Florencia haragszik rájuk. Ivo kér egy pohár tejet Florencia számára Millietõl. Mikor a lány hozza a tejet, Ivo elmondja hogy Florencia nincs is itt és megint elmondja hogy szereti Milliet és nem akarja elengedni.

 

163. Millie kirohan a folyosóra, de Ivo utána megy. Millie megkéri Ivot ne mondja hogy szereti, mert felesége van. Ivo megcsókolja Milliet és ezt látja Sergio is. Millie tisztázni akarja a helyzetet vele ,de Sergio nem hallgatja meg és elmegy. Florencia nem akarja meghallgatni mit akar Marcelo, és kéri menjen el. A férfi nem megy el, így Florencia távozik. Gustavo aki Domenico Rizzo legjobb barátja és Marina apja, átveszi a maffia irányítását Pabloval. Millie felhívja Sergiot és kibékül vele. Andrea elmondja egy riporternek hogy Federico és Luisa elválnak. Sergio elmegy Ivohoz és kéri hagyja békén Milliet. Angelica kifejti Millienek, hogy jobb lenne ha nem a villában dolgozna. Millie kiszedi a nagyiból, hogy ezt Sergio kérte tõle. Chamuca mindenhol elalszik, mert túl sokat dolgozik. Gloria megkéri, hogy ne dolgozzon többé a mûhelyben vagy elveszti õt is meg a gyereket is. Martha a csábítóval van, de elsiet tõle, mert nem akarja lekésni az esküvõt Damiannal.
Damian egy álesküvõt szervez Marthának egy színész pappal. Millie elmondja Sergionak, nem akar elmenni sehova. Csak akkor, ha már a fehér ruhát veheti fel. Mindenki a templomban várja Marthát. Mikor az álpap ahhoz a kérdéshez ér kinek van ellenvetése ezen frigy ellen, akkor jelenik meg a csábító. Damian teljesen összetörve bejelenti, csalódott a nõkben. Ezek után Martha "hozzámegy" a csábítóhoz az álpap elõtt. A csábító egy hotelbe viszi Marthát és megkéri várjon, mert egy kis meglepetésre készül. Martha várja a "férjét". Luisa és Nestor egy követségen vannak, és Federico törvénytelen lánya után kutatnak. Kiderül, hogy egy villában dolgozik, mint szobalány. A nappaliban Pabló próbálja meggyõzni Florenciát, hogy Flo apja csak kitalálta, hogy Marcelo megcsalta. De Florencia nem hallgatja meg.

 

164. Ivo elmondja Millienek, hogy Sergio mit akart tõle. Millie nem érti miért kérte ezt, hiszen nincs közte és Ivo közt semmi. Ivo bevallja mindig Milliet szereti. Millie elmondja, hogy Ivonak felesége van, neki meg võlegénye. Ivo azt mondja hogy nem szereti a feleségét, Millie sem szeretheti a barátját, hanem egymást szeretik. De Millie megismétli, hogy már nem szereti Ivot. Mindezt kihallgatta Florencia. Rosario elmondja Manuel atyának, hogy elvesztette a lányát. Pablo és Marina elmondják Damiannak, hogy összeházasodnak. Pablot a maffia kényszeríti, hogy elvegye Marinát, amirõl a lány nem tud semmit. Bernardo hoz egy dobozt Pablonak. Mikor Pablo egyedül marad, kinyitja a dobozt, és sok pénzt talál benne. Florencia elmondja Marinának, mirõl beszélt Ivo és Millie, és mennyire haragszik Ivora. Florencia fel akarja venni a kapcsolatot Marceloval. Rosario rejtélyes telefonhívásokat intéz a villába. Manuel atya elmondja Millienek és Gloriának, hogy a rendfõnök asszony meghalt. Federico és Luisa válásának híre az elsõ oldalon szerepel az újságban. Federico nagyon dühös, és Luisát, Damiant és Andreát gyanusítja, hogy elmondták a riporternek. Bár mindegyik tagadja ezt. Ezután Federico összehív egy sajtótájékoztatót, hogy bejelentse, nem válnak el. Ez a bejelentés nem használ, a pártja lehúzta a nevét a listájáról, mivel az a híresztelés terjedt el, hogy a törvénytelen lánya nála dolgozik, mint szobalány. Frederico tagadja, de nem használ. A politikai karriernek annyi. Martha visszatért a villába, mert a "férje" elhagyta. Victoria már nagyon unja Bobbyt, ezért bemutatja egy barátnõjének, hátha megtetszik neki. Florencia találkozik Maceloval. A férfi ismét megpróbálja elmagyarázni a történteket, de Flo még mindig nem hisz neki.
Rosario megjelenik a villában. Kis kérdezõsködés után azt hiszi Gloria a lánya. Bernardo felismeri Rosariot. Bernardo és Rosalia úgy tesznek mintha nem ismernék egymást, mivel ott van Luisa is. A konyhában a lányok tanakodnak, hogy vajon Rosario miért ölelte meg Gloriát. Millie bejelenti hogy Sergiohoz megy hivatalos vacsorára, a lányok el vannak ragadtatva. Lina szerint nagyon ki kell csípnie magát. Ivo kihallgatja õket.

 

165. Damian tudni akarja, hogy Federiconak köze volt-e Domenico halálához. Federico mindent tagad. Damian megjegyzi hogy látott egypár rosszarcú embert, akinek Federico pénzt adott. Florencia meghallja mit kérdezett Damian, és most már biztos benne hogy Federiconak valami köze van az apja halálához. Felrohan a szobába ahol Ivo alszik, és felkelti õt. Fel akarja hívni a rendõrséget, ekkor Federico kopogtat. Flo kéri Ivot ne engedje be, mert az egy gyilkos. Ivo ad Flonak egy altatót és nem hívja a rendõröket. A következõ reggel Federicó mindkettõjükkel beszél és elmondja, hogy semmi köze Dominiko halálához. Hisznek neki. Florencia vacsorázni hívja Ivot de õ arra hivatkozik hogy munkavacsora lesz, ezért nem megy. Pepe úr és Ramon elhatározzák, hogy bezárják a mûhelyt, és visszamennek a villába. Andrea levágatja velük Luisa összes rózsáját. Pepe úr a villa Wc-jét keresi, de Angelica szobájába megy be. Millie Sergioval vacsorázik, de nem marad nála. Bernardo elmondja Rosarionak, hogy a lánya nem az, akit megölelt, hanem Millie. Rosi elmondja Millienek, hogy állást ajánl fel neki, mert kell egy megbízható személy, mivel elvesztette a férjét és a lányát. Millie nem érti. Bernardo elmondja Rosinak, hogy Millie már menyasszony. Mikor Lina belép Rosi ugy mutatkozik be, hogy Bernardo menyasszonya. Bernardo késõbb megkérdezi Milliet, mi a véleménye Rosiról. A lány éppen ilyen anyáról álmodik.

 

166. Damian is politikai karriert akar, de amíg diszkója van, addig nem engedik. Damian Rocky nevére iratja a diszkót. Rocky kérdés nélkül minden papírt aláír. Ramon egy olasz éttermet álmodik a diszkó helyén. Rosi elkéri Bernardótól Millie võlegényének a telefonszámát. Millie elmondja Angelicának, hogy egy jó állást kínált neki Rosi. De Millie nem megy. Angelica és Millie elmennek sétálni, addig Bernardo megszerzi Sergio telefonszámát, és címét. Gloria anyja visszatért a nászútról, és elmondja hogy állást kapott a férje és Gamuzát magukhoz veszik. Gamuza elmondja az anyjának, hogy nagymama lesz, aminek a nõ nagyon örül. Rosi felkeresi Sergiot és ügyvédi állást kínál neki, nagy fizetéssel. Sergio elfogadja. Az idõsebb Sergio figyelmezteti, hogy legyen óvatos, de Sergio nem lát semmi veszélyt. Ramon a virágokkal beszélget, és Rocky ezért kicsit bolondnak tartja. Millie és Gloria a születendõ gyerek nevén tanakodnak. A folyosón Millie megkérdezi Bernardot, miért nem mondta el az igazságot Rosirol. Bernardo megrémült, hogy Millie tudja ki az anyja. Ám Millie Linátol azt hallotta hogy Rosi, Bernardo menyasszonya. Sergio beadja a felmondását Ivonak, nem indokol semmit, és elmegy. Ivo és Federico gyanítják hogy jobb állást kapott. Flo találkát szervez Marceloval Marinánál. Pablo megtudja, és elárulja Ivonak mit tervez a neje. Bernardo megint próbálja rávenni Milliet hogy dolgozzon Rosinak, de a válasz nemleges. Sergio elmondja Millienek hogy felmondott. Rosi sürgeti Millie válaszát az állásajánlatra. Andrea elmondja véleményét Marthának, hogy rossz ötlet volt szeretõt tartania, mert most semmije sincs. Florencia Marceloval beszélget, és már hisz neki. Ivo csönget, és Flo, Marcelot a fürdöszobába rejti. Ivot ugyan nem engedi be a neje, de Ivo így is tudja, hogy az ex férjével van. Miután Ivo elmegy, Marcelo megkéri Florenciát maradjon vele. Florencia idõt kér. Federico panaszkodik Manuel atyának, hogy Millie miatt vége a politikai karrierjének. Manuel atya azt tanácsolja, hogy Federico mondjon el mindent. Ezek után Ivo beszélni akar Manuel atyával.

 

167. Ivo elmondja Manuel atyának, hogy Sergio nem illik Milliehez, mert Millie nem szereti. Bernardo meggyõzi Milliet, hogy nem kell Angelica ágya mellett lenni, mikor alszik. Majd értesíti ha történik valami. Manuel atya úgy látja, hogy Millie boldog Sergioval, így nem látja okát, hogy közbelépjen. Rosi elmondja élete történetét Manuel atyának. Manuel atya megtudja, hogy Rosi az édesanyja Millienek. Ivo és Florencia a tegnapi jelenetrõl beszélgetnek. Ivo elmondja Flo kérdésére, hogy Pablotól tudta meg hogy ott van Marcelo. Bernardo elmondja Angelicának, hogy Rosariot már Rosi Albertininek hívják. Bernardo elmondja hogy Rosi el fogja mondani az igazságot, amint jobban megismeri Milliet. Angelica találkozni akar Rosarioval. Florencia szemrehányást tesz Pablonak, amiért elmondta hogy találkozik az exével. Pablo mindent tagad, és Marina is mellé áll.
Angelica is azt mondja Millienek hogy Rosi, Bernardo menyasszonya. Ivo vissza akarja adni Sergio felmondását, de az nem veszi vissza. Rosi érkezik meg, és látja Ivot. Sergiotól megtudja hogy õ Federico fia. Rosi elmondja Sergionak, hogy tönkre akarja tenni a Di Carlo familiát. Bernardo elmondja Angelicának hogy Rosario késõ este fog jönni, nehogy valaki meglássa. Angelica megkérdi Federicot, mit tud Rosario eltûnésérõl, és tudja-e hogy életben van? Federico nem akar errõl beszélni. Rosi és Angelica, Millierõl beszélgetnek. Millie és Lina, Sergionál vannak. Ott találkoznak Sergio barátjával, akire szemet vet Lina. Rosario elmondja Angelicának, hogy sokat örökölt a férjétõl, és bosszút akar állni Federicon. A konyhában Bernardonak is elmondja mindezt, ekkor belép Federico és majdnem meglátja Rosi arcát. Bernardo elmondja hogy a nõ a menyasszonya. Florencia meg akarja gyõzni arról Milliet, hogy Ivo õt szereti. Millie azt mondja, hogy neki már van võlegénye és sajnálja. Florencia át akarja engedni Millienek Ivot. Lina megkérdezi Millie,t hogy akkor kihez akar hozzámenni, Ivohoz vagy Sergiohoz. Millie nem felel.

 

169. Pablo nem tud egyszerre két helyen dolgozni, ezért csak Marin apjának a cégénel vállal munkát, Damian pedig a Di Carlo kivitelezõ céget vezeti. Igazi küzdelem veszi kezdetét idõsebb Sergio és Pepe úr között, mert mindkettõ szeretné megszerezni Angelicát. A nagyi örül, hogy vetélkednek érte. Millie levelet kap Florenciától de nem meri kinyitni. Ivo az egész napját a szobájában tölti és Vicky is vele van. Millie elmondja Gloriának, hogy nagyon boldog Sergioval, és férjhez akar menni hozzá, hogy elfelejtse Ivot. Sergio elmondja Millienek, hogy Rosi tönkre akarja tenni Federicot. Millie nem fogja engedni, és keresztül akarja húzni Rosi terveit. Millie a konyhában a Florenciától kapott levelet olvassa. Ivo kilopja a kezébõl és hangosan elkezdi olvasni. Florencia azt írja, hogy aki igazán szereti Ivot az Millie. Ivo megkéri jöjjön vissza hozzá.

 

170. Millie nem akar Ivoval maradni. Idõsebb Sergio és Ivo virágot rendelnek. Millie azt hiszi Sergiotol kapta. Marina megkérdi Pablót min dolgozik az apja. Pablo kitér a válasz elõl. Millie megköszöni Sergionak a virágot, de Sergio nem érti. Damian az olasz vendéglõ másnapi nyitásáról beszél Rockyval és Ramonnal. Ha nem sikerül, akkor más embereket keres. Ramon állítja, hogy ilyen hamar nem lehet. Millie ezt hallva megígéri Damiannak, hogy holnap nyitni fognak. Sergio elmegy Ivo irodájába és megmondja neki, hogy ne küldözgessen virágot a menyasszonyának. Ivo megkérdezi Milliet hogy tetszettek-é a virágok. Millie azt mondja hogy Sergio nagyon szép virágokat küldött és imádja. Ivo szembesíti Sergiot és Milliet és megkérdi, ki küldte a virágot. Sergio elismeri, hogy Ivo volt, aki a virágot küldte. Millie a konyhába hívja Sergiot és megkérdezi miért nem mondott semmit. Sergio azt mondja féltékeny volt. Azért hogy megnyugtassa Sergiot, Millie odaadja a virágot Vickynek hogy Ivo küldte neki. Vicky elolvassa a kártyát megköszöni Ivonak, és elmondja õ is szereti. Millie, Gloria és Lina egész éjszaka süteményt sütnek az olasz étteremnek. Reggel Socorro megkóstolja a sütit, de nem ízlik neki így másikat csinál helyette. Az étterem megnyitóján nagy a tömeg, Millie táncol. Ott találkozik Ivoval és elmondja, nem megy férjhez, viszont ott van Sergio is, és megkérdezi miért nem?

 

171. Ivo és Sergio elkezdenek vitatkozni. Andrea és Federico még mindig le akarja rombolni Damian hírnevét. Andrea ehhez Ripetti segítségét kéri. Késõbb Ripetti szórakozni hívja Damiant, de az nem akar menni. Luisa és Andrea veszekszik ki a fõnök a villában. Késõbb Luisa elmondja Ivonak, miért adta oda a részvényeit Damiannak és miért ment férjhez Federicohoz. A cégnél a részvények helyzete a következõ Federiconak 30%, Rosi Albertininek 25%, Luisának, Pablonak, Angelicának 15%. A megbeszélés után Ivo megkéri Sergiot, hogy legyen az ügyvédje mert elválik. Sergio felháborodik, de Ivo ezt nagyon élvezi. Rosi megérkezik a villába, ekkor Bernardo megkérdi, hogy hol van az anyajegye a nyakáról. Rosi kitalál egy történetet a plasztikai mûtétjérõl. Késõbb Millietõl megkérdezi honnan van a medálja. Millie elmondja hogy az anyjától kapta. Rosi rendel egy ugyan olyat az ékszerésztõl. Andrea felfedezi, hogy Gloria terhes és kirúgja. Ivo megtudja, hogy Pablo és Marina elmennek egy pár napra, így elõkészít egy meglepetést Millienek. Lina és Gloria segít neki. Lina és Gloria elmondják Millienek, hogy Pablo azt kéri, menjen el hozzá az este. Millie elmegy, de ott Ivo várja.

 

172. Ivo lakásában a két személyre terített asztal várja Milliet. Millie nem érti mit keres ott Ivo és Pabloékat keresi. Millie el akar menni, de Ivo kéri, hogy hallgassa meg. Nem érti mi történt akkor, amikor el akarta venni feleségül A villa konyhájában a cselédek arról beszélnek, hogy Gloriát kirugták, mert terhes. Elhatározzák, hogy sztrájkolni fognak és csak a legfontosabb teendõket végzik el. Még Bernardo is csatlakozik. Millie elmondja Ivonak, hogy Luisa nem akarta hogy összeházasodjanak. Egy levelet adott neki amiben az volt hogy Ivo és Millie testvérek. Ivo újra akarja kezdeni a kapcsolatukat. Millie nem akarja, mert Sergioval van, és jól érzi magát vele. Millie már a villa konyhájában beszélget Sergioval, aki féltékenyen elmondja, hogy látta Ivoval. Millie elmondja Sergionak hogy nem csalta meg. Sergio többet akar Millietõl, de a lány nem tud most többet adni. Gloria és Lina elmondja mi történt tegnap. Millie ezért a nagyihoz megy. Angelica bejelenti Federiconak, hogy ha Gloriának mennie kell, akkor õ is megy. Ivo elmegy Sergio lakásába, és ott találja Rosit. Sergio be akarja mutatni egymásnak õket, de Rosi megelõzi õt és Sergio szeretõjeként mutatkozik be. Ivo elmegy. Sergio tiltakozik Rosinál. Rosi elmondja hogy a Di Carlo gyerek nem tudhatja hogy õ kicsoda. Millie el akar menni Sergiohoz ,hogy bocsánatot kérjen, de Ivo elmondja neki hogy Sergio nincs egyedül így nem megy. Ivo beszél Gloriának, Sergio szeretõjérõl. Gloria elmondja Linánka, de õ nem hiszi el. Millienek is elmondják, de õ sem hiszi. A folyosón találkozik Millie és Sergio. A lány megkérdezi Sergiotól az igazságot. Sergio tagad, és ekkor megjelenik Ivo és Rosi. Rosi elismétli hogy Sergio szeretõje. Millie és Rosi négyszemközt beszélgetnek, és Rosi elmondja hogy valójában nem Sergio szeretõje. Sergio csak Milliet szereti, de ezt kellett mondania Ivo miatt. Millie megmondja Rosinak hogy nem engedi tönkretenni az apja cégét. Aztán meglátja Rosi medalionját. Rosi elmondja hogy ilyen van a lányának is, és megkérdezi Millietõl, hogy biztos-e benne hogy meghalt az anyja.

 

173. Millie közli Rosival, hogy ehhez semmi köze és hagyja békén a fõnökét. Rockynak és Bobbynak nincs több problémája. Rocky megszerezte Vickyt, Bobby pedig Vicky legjobb barátnõjét Annt. Millie mérges Andreára, és pofon is vágja. Andrea követeli Federicotól, hogy rúgja ki Milliet, de Federico nem meri, mert a nagyi nem engedi. Millie elmondja Sergionak, hogy nem érti Rosit és egy kicsit fél tõle. Az este, Millie elmondja a többieknek, hogy a zárdai gyerekeket elviszi a cirkuszba. Rocky elmondja hogy õ már dolgozott cirkuszban, de senki nem hisz neki. Marina elmondja Gustavonak, hogy Pablo furcsa és nem akar beszélni vele. Gustavo elmondja, hogy azért lehet, mert Marina apjának gyilkosát keresi. Millie elmondja Ivonak, hogy tévedet. Millie elmondja, hogy Rosi csak ugratta. Gloria rájön, hogy mégsem terhes és nagyon szomorú, persze Chamuco és Millie is. Másnap Millie, Rocky , Vicky és Ivo na meg persze a gyerekek elmennek a cirkuszba. Gustavo kioktatja Rosit, hogy legközelebb jobbat találjon ki a szeretõnél, és elmondja hogy van még egy emberük a villában, Andrea személyében. Fernardo elmondja Sergionak, hogy elmegy Izraelbe. A cirkuszban Rocky elõadásra készül. Millie, Vicky és a gyerekek bemennek, de Ivonak nincs jegye így nem jut be. Rocky is fellép, amíg nem esik egyet. A bohóc szakszofonozik, és Millie körül sertepertél. Millie nem ismeri fel hogy Ivo az.

 

174. Az elõadás után a konyhában, Millie megint találkozik a bohóccal. Ivo leleplezi magát, de ezzel elrontja Millie kedvét. A szobájába megy és elmondja Gloriának mi történt. Gloria elmondja, hogy Ivo ezt azért tette, mert szereti. Gloria elmondja feltételezését, hogy Rosi lehet Millie anyja. Millie nem hisz ebben. Nestor elmegy Olaszországba, és kéri Luisát menjen vele, de a nõ nem akar menni. Sergio elmondja Fernandonak, hogy nem bízik Millieben, Ivo miatt. Egy étteremben Millie megkérdezi Manuel atyától, hogy tényleg meghalt-e az anyja.

 

176. Millie leülteti maga mellé mindkét fiút. Már unja, hogy állandóan veszekednek rajta. A galériába azt mondja Millie, hogy még Gouza is jobban fest ennél. Ivo fesményt ajándékoz Millienek. Ivo elmondja hogy a festmény 4000 dollárba került. Ivo vacsorázni hívja Milliet, aki Sergio tiltakozása ellenére elmegy. Luisa és Federico még mindig kedvelik egymást. Andrea lép be hozzájuk és rajtakapja õket az ágyban, amibõl nagy perpatvar lesz. Federico azt mondja, ha nem tetszik valami el is mehet. Millie a vacsorára Sergioval érkezik, mivel Ivo nem mondta, hogy csak két személyes lesz. Millie így elhozta a võlegényét is. Ivo nem szólhat egy szót sem. Rocky, a Romeo és Julia történetét olvassa, és remek ötlete támad, hogyan maradhatna Victoriával együtt örökké. Titokban kell feleségül vennie. Elmegy Manuel atyához, és megkérdezi, mikor vehetné feleségül Vickyt. Manuel atya azt mondja, beszélni akar Vickyvel. Mivel mindketten házasodni akarnak, ezért Manuel atya beleegyezik. Millie a konyhában beszélget Rosival és megkéri ne tegye tönkre Federicot.

 

177. Rosi felkéri Milliet hogy segítsen neki tönkretenni Federicot. Meg is állapodnak, és Millie elmondja hogy nem beszél errõl senkinek. Pablo a munkájával van elfoglalva, ezért nem szentel elég figyelmet Marinának. Marina felhívja Damiant és találkozót kér tõle. Bernardo elmondja Rosiról, hogy sokat változott. Rosi elismeri de nem foglalkozik vele, Bernardo viszont gondolkodóba esik. Lina azt szeretné ha elvinné magával Fernardo de a fiu nem teheti. Millie elmondja Gloriának mirõl beszélt Rosival. Millie elmondja hogy nem fog segíteni neki, de tudnia kell mire készül. Rocky és Vicky a titkos esküvõjükrõl beszélnek. Ivo is egyetért velük és õ akar lenni Rocky tanuja. Bernardo elmondja Angelicának hogy Rosi sokat változott. Luisa visszaköltözik Federico hálószobájába, amitõl Andrea bepöccen és elköltözik. Ivo táncolni hívja Milliet, de a lány nem megy. Martha ki akarja engesztelni Damiant. Marthanak támad egy ötlete. Elkezd sírni a konyhában, amire Socorro bejön és megkérdi mi a baj. Martha elmondja hogy pézt kapott Luisától, hogy kifizesse a könyvelõt, de elvesztette a pénzt. Most azt fogják gondolni hogy ellopta és kirúgják. Socorro kisegíti a lányát pénzzel. Angelica bemegy Ivohoz, mivel az rosszul érzi magát Millie miatt. A nagyi elmondja hogy küzdenie kell a szerelméért. Példának Federicot és Luisát hozta fel, hogy õk sem küzdöttek, és boldogtalanok. Angelica megígéri segíteni fog. Martha odaadja a pénzt Damiannak, de a férfi még meggondolja megbocsát-e. Sergio választás elé állítja Milliet. Vagy eljön vele a villából, vagy vége mindennek. Millie nem megy, és megharagszik Sergiora amiért zsarolni akarta. Ivo jelenik meg és kérdi mi a baj. Millie azt mondja semmi, de könnyes a szeme, ezért Sergiotól kérdezi mit tett vele. Millie elmondja Ivonak, hogy ugyanazt tette vele mit õ. Megbántotta, és ezért Millie mindkettõjük számára meghalt.

 

178. Ivo és Sergio egymást hibáztatják a történtekért. Millie otthagyja õket. Ivo és Sergio nem érti mit tett az egyik amit a másik is, de különben is és egyáltalán??? Mindenesetre Ivo köszönti Sergiot a kikosarazottak klubjában. Federico utasítja Andreát hogy hagyja el a házat. Andrea nem akar elmenni és megfenyegeti Federicot hogy elmondja a titkait mindenkinek. Miután Andrea felsorolja mit mondhatna el a sajtónak, így Federico jobbnak látja ha marad. Andrea az irodában akar dolgozni. Az irodában Federico megint közeledni akar Andreához, de a nõ elmondja mivel Federico Luisát választotta ezért többé nincs esélye. Angelica elmondja Bernardonak, hogy Millie és Ivo nagyon illenek egymáshoz, de Bernardo úgy gondolja Millie Sergiot szereti. A fiúk rózsákat küldenek Millienek, de õ Linának és Gloriának adja azokat. Idõsebb Sergio próbálja védeni unokáját Millie elõtt. Millie és Ivo megtudják hogy Rocky és Vicky össze fognak házasodni. Bernardo elviszi Rosit abba a házba ahol nevelkedtek. Rosi nem ismeri fel, de arra hivatkozik, hogy volt egy autóbalesete ahol a feje megsérült és elvesztette az emlékezetét. Bernardo elhiszi hogy Rosi a testvére. Lina elmondja Millienek, hogy megjött Sergio de nem vele akar beszéli hanem felment Ivohoz. Sergio elmondja hogy nagyon szereti Milliet, és boldognak akarja látni de ez csak Ivoval lehet. Ivo nem érti de persze elfogadja a helyzetet. Millie jön be és elmondja nem szereti ha a háta mögött beszélnek róla.

 

179. Ivo megcsókolja Milliet, de a lány visszautasítja. Sergio elmondja Millienek hogy sok szerencsét az életben és elmegy. Millie próbálja visszatartani de Ivo megakadályozza és megkérdezi mi lesz velük. Millie azt mondja semmi és nem lesz soha és Sergio után szalad. A földszinten éri utol és megkérdi miért döntött róla. Sergio elmondja hogy nem róla döntött hanem magáról, és azért mert nem érzi hogy szeretné. Millie elmondja Angelicának hogy szereti Ivot de Sergiot is. Ivo elmondja Vickynek hogy régebben majdnem elvette Milliet. Millie Rocky Vicky és Ivo kiosonnak a villából. Bobby velük akar tartani de azt mondják hogy páros piknikre mennek. Így mivel nincs párja nem mehet velük. Természetesen a templomba mennek. Mikor Rosi a villába megy hogy beszéljen Millievel, Federico meglátja és Bernardot kérdezi ki ez a nõ mivel nagyon ismerõs neki. Manuel atya elkezdi a szertartást, de Rocky elkezd sírni a boldogságtól, aztán Millie is. Ivo bejelenti hogy két esküvõ lesz ma. Millie kérdezi kit akar elvenni.

 

180. Kérem adjon össze bennünket mondja Ivo. Millie elõször tiltakozik, de miután Ivo megcsókolja beleegyezik. Ivo még nem vált el Florenciától így nem veheti feleségül Milliet. Mikor Manuel atya ahhoz a részhez ér, hogy kinek van ellenvetése, megjelenik Bobby. Vicky elmondja hogy csak Rockyt szereti, így folytatódhat az esküvõ. Rocky és Vicky végre férj és feleség. Az olasz vendéglõben ünnepelnek. Idõsb Sergio meghal, Millie vigasztalja ifjabb Sergiot. Pablo kieszel valamit hogyan vehetné be az egész családot a maffiába. Ivo elmondja Angelicának hogy hamarosan feleségül veszi Milliet. Angelica elmegy gratulálni Millienek, de meglátja ahogy Sergioval csókolózik. Federico az irodájában várja Milliet és Rosit.

 

181. Millie megakadályozza hogy Rosi tönkretegye az apját. Rosi és Millie összevesznek. Federico felismeri Rosiban Rosariot. Az irodában Pablo maffia üzleteirõl beszélnek. Angelica hivatja Ivot és Sergiot a szobájába. Tudja hogy mindketten szeretik Milliet de vajon Millie kit szeret. Sergio késõbb megkérdezi Milliet hogy szerelmes-e belé de Millie még nem tud ilyet mondani hanem idõt kér. Lina és Bobby együtt szórakoznak és rájönnek, akarják egymást. Ivo megint megkéri Milliet legyen a felesége de a lány nem akar. Ivo összeveszik Pabloval. Sergio és Millie a konyhában beszélgetnek. Millie akar valami fontosat mondani sergionak, de az félreérti és azt hiszi elveheti Milliet feleségül. Sergio elújságolja Gloriának a nagy hírt.

 

182. Millie próbálja elmagyarázni hogy nem errõl van szó de Sergio már nem is figyel hanem a gyûrûkért rohan. Gloria elmondja Millienek, hogy Ivo látta amint Sergio megcsókolja Milliet. Millie megpróbálja megkeresni Ivot. Lina és Bobby szerelembe estek. Ivo este ér haza és nem akar Millievel beszélni. Gloria elmondja a teljes igazságot Ivonak, de az nem hisz neki. Vicky megkérdezi Milliet mi történt közte és a bátyja között. Millie elmondja. Mikor távozik Ivo lép elõ a rejtekébõl és megköszöni Vickynek a segítséget. Ivo beszélni akar Millievel, de a lány azt mondja felejtse el mert nincs a kapcsolatukban bizalom. Marina megint kérdezõsködik Pablotól az üzletei után de az nem mond semmit. Mivel Vicky és Rocky nem tudnak várni a nászéjszakáig ezért Ramon szervez nekik egy násznapot. Ivo szobájában van Vicky és Rocky, Ramon pedig a lépcsõnél õrködik. Megjön Vicky egyik barátja és Federico mindketten beszélni szeretnének vele Ramon nem tudja útjukat állni, így majdnem lebukik Vicky és Rocky. Vicky a paplan alatt talál menedéket, az apja meg azt hiszi egy nõcskével van Rocky és elnézést kér a zavarásért. Ivo Gloria segítségét kéri hogy visszaszerezze Milliet. Gloria mindent elmond Sergionak telefonon. Sergio felkeresi Milliet hogy erõsítse meg amit Gloria mondott.

 

183. Millie haragszik Gloriára mert beszélt Sergioval. Aztán elmondja mit szeretett volna akkor mondani. Sergio elmondja hogy neki csak Millie boldogsága a fontos. Millie elmondja hogy nem lehet boldog valakivel aki mindig megbántja. Arra jutnak, hogy nem tiszta mi lesz kettõjükkel. Federico meglátja az irodában Andreát és Damiant, és botrányt csinál. Gloria elmondja Ivonak, hogy mirõl beszélt Sergioval. Lina elmondja Vickynek, hogy tegnap ott felejtette a házassági szerzõdést a nappali asztalán. Victoria megpróbálja visszaszerezni, de Federico ott olvas ujságot. Federico felfigyel a lányra és megkérdi mit csinál, de Ivo megmenti a helyzetet. Damian megkéri Pablot, hogy ölesse meg Ripettit. Pablo nem akarja megtenni. Ivo elmondja Angelicának, hogy Millie még nem döntött el semmit. Angelica biztos benne hogy Millie szereti Ivot. Vicky mérges Rockyra amiért nem töltötték együtt a nászéjszakát, és azt akarja hogy a mostani estét vele töltse. Rockynek azonban a diszkoba kell mennie. Ezért viszont Vicky kikel magából és kiabálni kezd Rockyval. Luisa ezt hallja és nagyon elégedett a lányával. Sergio elmegy Milliehez és elmondja hogy nem akarja senkinek odaadni. A diszkoban Millie a vendégek tenyerébõl olvas. Ivo is megkéri Milliet, olvasson a tenyerébõl. Angelica felhívja Sergiot és azt javasolja menjen el a diszkoba. Ott meglátja Milliet és Ivot csókolózni.

 


184. Sergio látja amint Ivo és Millie csókolóznak. Megkéri Bernardot ne mondja el senkinek hogy látta, és elmegy. Millie, Gloria és Lina táncolnak a színpadon, de ez Ivonak nem tetszik és ezért hazaviszi Milliet. Millie megtudja Bernardotól hogy Sergio meglátta õt a diszkóban Ivoval. Vicky közli Rockyval, hogy ha nem történik meg hamarosan a nászéjszaka akkor kerít magának mást. Ramon megint segít és kiüríti a villát. Bernardo meghívja Federicot és Luisát vacsorára, ugyan ezt teszi Ivo Damiannal és Pabloval. Angelica meghallja hogy Rocky megnõsült és rögtön gratulál is. Hogy tiszta legyen a terep, Angelica is programot csinál magának estére és Milliet is magával viszi. Ivo elmegy Sergiohoz, és azt akarja hogy menjen el Milliehez mert a lány nagyon rosszul érzi magát a történtek miatt. Ivo megtudja hogy Sergio elutazik Cordobába, aztán Izraelbe, ezért Ivora bízza Milliet tegye boldoggá. Sergio elmegy Milliehez hogy búcsút mondjon. Odaadja a könyvet amit együtt olvastak. Millie nem akarja hogy elmenjen Sergio, de nem tudja visszatartani. Millie elkezd sírni, de Sergio elmondja hogy Ivoval boldogabb lesz.

 

185. A maffia emberei elkapják Ivot, és figyelmeztetik ne szaglásszon. Ivo emögött Pablot gyanítja. Vicky és Rocky az olasz étteremben vacsoráznak. Bernardo meghívta Federicot és Luisát egy vacsorára és szintén az olasz étterembe. Vicky észreveszi õket, és Rockyval az asztal alá bújnak. Természetesen Bernardoék, Vickyék asztalához ülnek. Vicky és Rocky már haza akarnának menni, de nem tudnak, csak amikor a szüleik már megvacsoráztak. Ivo a studioban meg akarja fojtani Pablot de Damian megakadályozza. Aztán elmennek Ivo lakásába mindent tisztázni. Pablo megesküszik hogy semmi köze sincs a támadáshoz. Másnap mindenki Rocky nászéjszakájáról akar tudni. Rocky vigyora mindent elárul. Millie szomorú mert elvesztette barátját Sergiot. Ivo megpróbálja vigasztalni. Pablo megkérdezi Gustavot mi történne, ha vétene a maffia törvényei ellen. Megölnék? Gustavo közli hogy elõsször a feleségét, aztán a gyerekét, a szüleit s majd a legvégén ölnék meg õt. Marina jön be és elmondja terhes. Pablo nagyon örül. Ivo és Millie elhatározzák ujra kezdik. Az olasz étteremben Ramon hamis 100 pesot kap egy vendégtõl. Pablo és Marina a villába költöznek. Rocky és Ramon egy matracot hoznak Ivo lakásába Ivonak és Millienek, de a lány kikel magából mert úgy gondolja csak le akar feküdni vele Ivo.

 

186. Millie azt mondja ha Ivo nem ígéri meg hogy jól viselkedik, akkor nem megy. Ivo emlékeztette mi történt az elhagyatott házban. Millie nem felel. Ivo nem kényszeríti Milliet semmire. A lakásban szembesülnek az elsõ problémával, ki csináljon vacsorát. Feldobással göntenek, és így Ivoé a konyha. Ramon és Rocky nem tudja mit kezdjen a matraccal, és órákig köröznek a villa körül. Végül a nappaliban rakják le, de onnan meg Federico küldeti el. Damian elmondja Ripettinek, hogy nem akar nagyapa lenni. Milliea vacsora mellé kicsit több bort iszik mint kellene. Emiatt már majdnem sikerül teljesen levennie a lábáról Ivónak, de csengetnek. Rocky és Ramon az, a matraccal. Millie ezt kihasználva elmegy haza. Ivo nem mondott szép szavakat Ramonnak és Rockynak. A következõ nap a egészségügyi ellenõr érkezik az olasz étterembe, és sok szabálytalanságot talál. Ramon sok pénzt ad neki hogy ne zárassa be az éttermet. Késõbb kiderül hogy ez egy csaló volt. Pablo megmutatja az uj épület modeljét. Ivo jónak találja és beszélni akar a tervezõvel. Andrea elmondja hogy a tervezõ az építkezésen van. Ivo az építkezésre megy és ott megtalálja a tervezõt aki egy fiatal és szép nõ a neve Carolina. Megbeszélik, hogy másnap reggel találkoznak az irodában. Vicky barátnõje Anna jelenik meg, és kéri Vicky hogy segítsen neki visszaszerezni Bobbyt. A párt ahova Damian belépett, azt akarja hogy Damian vegye feleségül Andreát. Senki nem örül ennek, kiváltképp Federico, de végül csinálnak egy megállapodást. Ivo megkéri Ramont, hogy szervezzen egy Hamupipõke bált a diszkoban. Millie lesz Hamupipõke. Ramon pénzt kap hogy ruhát vegyen Millienek. Rosi megkéri Milliet hogy Sergio távozása után õ képviselje Federico cégénél. Federico meglátja õket a folyosón de Millie azt mondja Rosiról hogy csak egy dublõr. Az irodában Ivo és Carolina az uj épületrõl beszélgetnek. Ivo meghívja vacsorára, amit a nõ elfogad. Késõbb Carolina elmondja Pablonak hogy Ivo bevette a csalit. Carolinamegkérdezi hogy most öli meg, Pablo azt mondja hogy valami olyasmi.

 


187. A stúdióban Millie elmondja Federiconak hogy nem bízhat Rosiban. A konyhában Socorro, Gloria és Millie arról beszélnek hogy Ivo mindíg csak arra tud gondolni. Lina elmondja a többieknek, hogy a diszkoba megy megünnepelni a szülinapját. Millie már ugyan megkapta a ruháját de mivel Linának szülinapja van, így nem akar Hamupipõke lenni. Lina bejelenti hogy õ akar lenni a hamupipõke. A nappaliban Ivo Rockyval beszélget. Rocky elmondja hogy Lina a discoban akarja tartani a szülinapját, de átrakhatja holnapra. Ivo este nem tud elmenni, mert az építésszel vacsorázik. Ezt Bobbyval is megbeszéli. Végülis az építésszel megbeszél egy következõ napi idõpontot. Millie mérges Ivora azért ami majdnem megtörtént a lakásban. Pablo parancsolgat Marinának. A nõ el is mondja véleményét Pablonak és talán nem is kellene megszülnie a gyereket. Pablo megüti és azt mondja ne merészelje ezt mégegyszer felhozni. Pablo a nappaliban összefut Millievel aki gratulál neki a gyermekhez. Pablo elmondja hogy örül a gyereknek, de mindig mást akart gyereke anyjának és õ Millie. A lány ettõl nagyon kínosan érzi magát. Pablo elmondja hogy nem az õ hibája és még mindig szereti. Marina mindent hallott. Andrea nem akar hozzámenni Damianhoz. De Luisa azt mondja hogy Damian igen gazdag és az esküvõ után a fele Andreáé lesz. Vicky nagyon szomorú mert nem lehet együtt a férjével a szülei miatt. Megkéri Bernardot énekeljen egy altatódalt. Marina beszélni akar Ivoval. Ivo gratulál neki a gyermek miatt és megkérdezi miért szomorú de a nõ válasz helyett sírva rohan el. Marina elmondja Damiannak hogy el akar válni Pablotól mert megütötte. Millie nem érti miért csak õ öltözött hamupipõkének, és mivel azt hiszi tréfát ûznek vele le akarja venni a ruhát.

 

188. Millie kellemesen meglepõdik, de hamupipõke nem táncol akármilyen zenére. Ivo csettint az ujjával és megszólal egy keringõ. Millie azt mondje Te gyõztél és táncolni kezdenek. Remekül töltik idejüket, de Millienek el kell szaladnia, és Ivo ottmarad egyedül. Pablo nem nézi jószemmel hogy Marina és Damian beszélgetnek. Marina nem meri elmondani hogy el fog válni. A következõ reggel a lányok megbeszélik az elõzõ éjszakát. Ivo megszerezte Millie egyik cipõjét és a konyhába megy hogy a lánynak adja. Millie azt mondja hogy van rajta kívül itt más lány is. A cipõ Gloriára nem is illik, de Linának pont jó. Késõbb Ivo megkérdezi Milliet miért rohant el tegnap este. A lány azt mondja megijedt. Ivo a beszélgetésük kellõs közepén távozik. Millie beszámol Angelicának az elõzõ éjszakáról. Angelica szintén azt kérdezi, miért szaladt el. Millie elmondja hogy félelembõl. Angela azt javasolja, hogy a szíve vezesse ne a félelme. Rosi és Federico a studioban vannak, és Millie is bemegy hozzájuk. Federico elmondja Millienek amit Rosi mondott. Ugyan bosszút akart állni de megváltoztatta döntését. Rosi beismeri hogy ez az igazság, már nem gyûlöli Federicot. Millie nehezen hiszi ezt el. Millie elismeri a barátai elõtt, hogy megbántotta tegnap Ivot ezért ki akarja engesztelni. A barátai segítségét kéri, õ vacsorát csinál Ivo lakásában, Lina pedig szól Ivonak menjen oda, mert meglepetés várja. Ivo a lakásában van Carolinával. Millie elindul Ivohoz. Lina Bobbyval randizik, de addig nem mennek el míg Lina nem mondja el amit el kell mondania. Bobby közli hogy Ivo nincs otthon. Lina elmondja mit tervez Millie. Bobby persze tudja hol van Ivo, ezért megfogja Linát és elrohannak. Carolina megkérdezi hol van a fürdõszoba. Csengetnek, Ivo azt hiszi a pizzás de nem, Millie az pizzával a kezében. Ivo nem tudja mit tegyen és Millie sem gyanít semmit.

 

189. Ivo felmegy szólni Carolinának, hogy ne jöjjön le. Megint csengetnek, most Lina és Bobby az. Bobby veszekszik Ivoval, amiért még itt van hiszen neki ígérte a lakást éjszakára. Ivo hálásan néz megmentõjére és rögtön hívja is Milliet hogy menjenek. Miután Ivoék elmentek, Bobbynak az az ötlete támad, hogy érjék utól öket és menjenek együtt étterembe. Mikor már senki nincs a lakásban, Carolina felhívja Pablot hogy a terv nem sikerült. Millie nagyon dühös Linára, hogy tönkretette randiját Ivoval. Lina elmondja hogy az övé sem volt jobb, mert nem maradtak a lakásban és megpróbálták utólérni Milliéket, de Bobby visszament a kulcsaiért. Millie érzi hogy valami nincs rendben. Ivo nagyon ideges. Millie a levezetõ képességét használja: A lakásnak két kulcsa van. Ivonak van egy, meg Millienek egy. Szóval Bobbynak nincs kulcsa. Hogyan ígérhette oda Bobbynak a lakást annélkül hogy ne adott volna kulcsot. Millie Ivo szobájába megy, magyarázatot kérni. Ivo már alszik de Millie felébreszti és tudni akarja mi történt. Ivonak sikerül valahogy kimagyarázni magát. Millie ugy tesz mintha hinne neki, de meg akar bizonyosodni. A következõ nap Ivo megköszöni Bobbynak amit az elõzõ este tett érte. Megesküszik neki hogy semmi nem történt Carolinával, de ne mondjon semmit Millienek, mert úgysem hinne el semmit. Millie és Gloria bizonyíték után kutat a lakásban. Végül Millie talál egy púderes dobozt a fürdõszobában amitõl nagyon elszomorodik. Luisa hirtelen ráeszmél hogy egész életében csak magával foglalkozott. Megkéri Manuel atyát hozzon az árvaházból néhány gyereket a villába, hogy legyen egy jó napjuk. Manuel atya el is viszi a gyerekeket a villába. Angelica értesül Millietõl a puderos dobozról. Figyelmeztetni akarja Ivot. Az irodában Luisa azt mondja Damiannak hogy íra alá a házassági szerzõdést. Damian nem akarja, mert akkor a fele pénze Andreáé lesz. Luisa felajánl egy másik papírt amiben Damian lemond minden vagyonáról Luisa javára, így Andrea nem kap egy hangot sem. Damian fel van háborodva. Még Pablo sem kap a pénzbõl, nemhogy Luisa. Luisa egy ujabb iratot tol Damian orra alá, amiben le kell mondania a képviselõségrõl. Federico megdicséri Luisát még õ sem tudta volna jobban. Damian amellett döntött, hogy mindene Luisáé lesz. Ezután Andrea bejön és aláírja a házassági szerzõdést. Késõbb egy sajtókonferencián is bejelentik a házasságot. Federico nem szereti látni ahogy Damian megcsókolja Andreát. Ivo megkéri Vickyt segítsen. Elmondja mi történt az elõzõ este, erre Vicky megígéri segít. A folyosón Vicky elmondja Linának hogy Rockyval Ivo lakásán járt és ott felejtette a púderét. Hallotta hogy õ is ott volt és reméli nem féltékeny Bobbyra. Persze Lina elmeséli Millienek amit hallott. Gloria szerint Millienek bocsánatot kellene kérnie Ivotól. Manuel atya értesül arról hogy a focipálya helyén bevásárlóközpontot terveznek. Bernardo azt akarja hogy Federico mondja el Millienek hogy él az anyja. Millie ezt hallja és magyarázatot követel. Federico azzal védekezik, hogy õ nem tud semmit, errõl Bernardó beszélt. De Millie nem hisz neki és beszélni akar vele a studioban. Késõbb Gloriának elmondja hogy most mégjobban gyûlöli az édesanyját, mert életben van és meg sem kereste eddig. Millie meg virágot vitt a sírjához pedig...

 

190. Ivo megszervez egy vacsorát Carolinával, mot a biztonság kedvéért egy étteremben. De amint hazaér Gloria fogadja hogy Millie várja ma vacsorára. Elmondja azt is hogy Millie megtudta az édesanyja nem halt meg és most nagyon szomorú. Az étteremben Ivo találkozik Carolinával és elnézést kér amiért haza kell mennie, de egy kulcsot ad a lakásához hogy mindenképpen várja meg ott. A vacsora után Ivo rohan a lakásába, de senkit nem talál ott. Pablot gyanítja emögött és igaza is van. Pablo egy hotelbe vitte Carolinát (nem is tudom miért..). Martha teljesen elkeseredik amiért Damian elveszi Andreát. Haragját Damian azzal csendesíti hogy az esküvõ után egy héttel már együtt lehetnek és olyan helyekre viszi ahol még nem járt soha. Martha beleegyezik. Angelicának elmondja Bernardo hogy Millie már tudja ki az apja. Millie megöleli a nagyanyját. Carolina azt mondja Ivonak, hogy hazament és nem volt Pabloval. Carolina beszél az uj tervérõl ami pont Milliék focipályáján lenne. Ivo elmegy Manuel atyához, hogy elmondja nem tudott a tervrõl. Aztán Sor Cachete rohan hozzájuk, hogy Millie készül valamire az építész ellen. Mindhárman a focipályára rohannak, de akkor már Millie éppen Carolina haját tépí, és azzal vádolja hogy a gyerekektõl akarja elvenni a területet. Ivo hallgat Milliere és arra kéri a vállalatot vásároljanak egy másik területet az építkezésre. Damian és Federico nem fogadják ezt el. Milliet meghívja Rosi, Sergio lakásába. Millie megkérdi nagybátyját hol van az anyja.

 

190.

Ivo megszervez egy vacsorát Carolinával, most a biztonság kedvéért egy étteremben. De amint hazaér Gloria fogadja hogy Millie várja ma vacsorára. Elmondja azt is hogy Millie megtudta az édesanyja nem halt meg és most nagyon szomorú. Az étteremben Ivo találkozik Carolinával és elnézést kér amiért haza kell mennie, de egy kulcsot ad a lakásához hogy mindenképpen várja meg ott. A vacsora után Ivo rohan a lakásába, de senkit nem talál ott.
Pablot gyanítja emögött és igaza is van. Pablo egy hotelbe vitte Carolinát. Martha teljesen elkeseredik amiért Damian elveszi Andreát. Haragját Damian azzal csendesíti hogy az esküvõ után egy héttel már együtt lehetnek és olyan
helyekre viszi ahol még nem járt soha. Martha beleegyezik. Angelicának elmondja Bernardo hogy Millie már tudja ki az apja. Millie megöleli a nagyanyját. Carolina azt mondja Ivonak, hogy hazament és nem volt Pabloval. Carolina beszél az új tervérõl ami pont Milliék focipályáján lenne.

 

191.

Ivo elmegy Manuel atyához, hogy elmondja nem tudott a tervrõl. Aztán Sor Cachete rohan hozzájuk, hogy Millie készül valamire az építész ellen. Mindhárman a focipályára rohannak, de akkor már Millie éppen Carolina haját tépí, és azzal vádolja hogy a gyerekektõl akarja elvenni a területet. Ivo hallgat Milliere és arra kéri a vállalatot vásároljanak egy másik területet az építkezésre. Damian és Federico nem fogadják ezt el. Milliet meghívja Rosi, Sergio lakásába. Millie megkérdi nagybátyját hol van az anyja.

 

192.

Millie késõbb elmondja ezt Gloriának és Linának. Rosi azon mesterkedik, hogy megváltoztassa Federico döntését. Rosi azzal fenyegeti Federicot hogy mindent kikürtöl a lányáról és annak anyjáról. Õt Pablo váltja és figyelmezteti nehogy valami baj érje. Millie megköszöni Ivo támogatását. Federico elmegy Ivo lakásába, és ott megtalálja Vicky köpenyét. A helyzetet Lina menti meg, mivel azt mondja hogy õ volt ott Rockyval és ezért kérte el Vicky köpenyét. Gustavo rájött hogy Federico nem fizetett adót és elhatározza hogy ezt bejelenti az adóhivatalban. Millie meglátja ahogy Pablo Marina haját tépi és a segítségére siet. Marina arra kéri maradjon ki ebbõl. Manuel atya egy levelet kap amiben az áll, hogy mentsd meg a lányom. Rosi a konyhában kikérdezi Milliet hogyan tudta a maga oldalára állítani Federicot. Millie elmondta hogy csak kérte. Azt is elmondja hogy gyûlöli az anyját mert életben van de nem is kereste annyi éven keresztül. Rosi elmondja hogy azt mondták hogy meghalt a gyermek és ezért nem kereste, azt is elmondja hogy õ Millie édesanyja.

 

193.

Rosi meg akarja ölelni Milliet de õ nem engedi. Idõt kér Rositól. Rosi megkéri szavazzon mellette és ezzel segítse. Millie elmondja Angelicának és Federiconak, hogy tudja ki az anyja. Ivo elmondja tervét hogyan tagadják meg az engedélyt a focipályás építkezésre, de ehhez Federico is kell. Millie elmondja ne aggódjon mert az apja az õ oldalukon van. Azt is elmondja hogy megtalálta az anyját és õ Rosi Albertini. A következõ nap Damian nem akar kijönni a szobájából és nem akar esküvõre menni. Federico beszéli rá milyen jó dolog is képviselõnek lenni, erre kijön. A ceremónián Damian igent mond, de Andrea nemet, mert megtalálta azt a papírt amiben Damian mindenérõl lemondott Luisa javára. Bobby elhagyja Linát miután azt hiszi a köpeny ügy miatt, hogy a lány lefeküdt Rockyval. Ezért még Annát is megcsókolja. Federico elmondja Damian, Bobby és Andrea elõtt hogy talán Lina nem mondott igazat. Ezért Linát és Vickyt a studióba kéreti. Ott megpróbálja Linát összezavarni, de Vicky megmenti a helyzetet. Ivo elmegy Rosihoz, hogy az üzleti ügyekrõl beszéljen vele. A nõ pezsgõvel várja. Millie elmondja Manuel atyának, hogy nem tudja anyjának nevezni Rosit. Manuel atya azt mondja, ha nem akarja, ne tegye.

 

194.

Az este megint veszekszik Pablo és Marina. Aztán Pablo arról beszél Andreával hogyan választhatnák szét Ivot és Milliet, mert még mindig szereti a lányt. A következõ nap Federico majdnem infarktust kap. Elsõként megtudja hogy Luisa jól érezte magát Rockyaval. Aztán megtalálja Bobby segítségéval Vicky házassági papírjait. Végül az adóellenõr is felhívja az adóügyek miatt. Millie elmondja Ivonak, hogy még mindig nem tudja elfogadni Rosit édesanyjának. Ivo elhívja lakására Milliet kettõre és egy meglepetést ígért. Az irodában Andrea elmondja Carolinának hogy az õ oldalán áll. Azt javasolja menjen este Ivo lakására. Rosi megkérdezi Federicotól szereti-e még, de Federico szerint már elvesztette az esélyét. Millie elmegy Ivo lakására, de se meglepetés se Ivo. Cseng a telefon, és Ivo van a vonalban. Azt szeretné ha felmenne Millie felmenne az emeletre. Ott Ivo várja egy széken ülve, ágy viszont nincs a lakásban. Ivo ezzel akarja bizonyítani, hogy tényleg szereti Milliet ezért kap egy puszit is. Rosi a villában elmondja Millienek azt szeretné ha együtt élnének. Millie gondolkozni akar ezen. Miután Rosi elment Andrea figyelmezteti Milliet hogy Ivo megcsalja õt és Ivo lakására küldi, de Millie nem hisz neki. Gloriának és Linának elmondja Millie milyen gáláns volt vele Ivo és ezért nem hiszi hogy megcsalja. A biztonság kedvéért elmegy a lakásba. Ivo a villában keresi Milliet. Andrea, Carolina és Millie a lakás felé tartanak.

 

195.

Andrea otthagyja Carolinát és Milliet a lakásban had beszélgessenek. Carolina tagad mindent és azt mondja hogy Andrea mondta hogy Ivo várja este a lakásán de csak a munka miatt. Millie nem hiszi és megkérdi hogy tényleg nincs semmi közte és Ivo közt de Carolina csak kineveti. Mivel Ivo kitalálja hogy Andrea tervez ellene valamit, ezért elmegy a lakáshoz. Ott Millievel fut össze és megkérdi mi történt. Pablo megkérdi Andreát miért csinálta ezt az egészet, de Andrea elmondja hogy még Millie látni fogja Ivot és Carolinát egy ágyban. Federico kilesi Vickyt és Rockyt amint éppen megcsókolják egymást. Közli velük hogy ha a párt és a képviselõk azt akarják akkor el kell mennie Romániába és viszi Vickyt is. A lány csak a személyzettel akar menni, de az apja hajthatatlan. Rosi el akarja vinni magához Bernardot személyi asszisztensnek de a férfi nem megy. Luisa megpillantja Rosit és azt
hiszi hogy hozzá jött. Rosi elmondja hogy a lányához Milliehez jött. Luisa rögtön nagyon kedves lett Milliehez és Rosihoz hátha akad valami kis pénz. Damian fotókat mutat Federiconak amin Pablo látható a maffia embereivel.
Millie a villában akar maradni. Pablo, Damian, Federico és a maffia (Gustavo) egy bonyolult üzletbe kezdenek. Ezután Federico sok pénzt veszít. Carolina bemegy a hálószobába és közli Millievel hogy Ivot nem adja mert az övé. Millie szerint majd meglátják.

 

196.

Millie veszekedni kezd Ivoval Carolina miatt, de Ivo megcsókolja. Pablo mérges lesz amint megtudja hogy mit tett Carolina. Elmondja hogy következõ nap estig van ideje Carolinának hogy az ágyába csábítsa Ivót. Majd kamerák
vesznek mindent hogy Millie is láthassa. Vicky és Rocky elhatározzák, hogy elhagyják a villát, mert Rocky nem akarja hogy Federico megfojtsa mikor majd mindent megtud. A többi cseléd lebeszéli errõl, mert jobb ha Federico minden lépését látja Rocky. Federiconak már van egy terve hogyan választhatná el Vickyt és Rockyt. Egy nõt bíz meg hogy játsza el Rocky nõvérét. Angeliaca elmondja Marinának hogy az apja maffiozó volt és most Pablo is az. Marina nem tudja elhinni de Angelica elmondja hogy látta amint Marina apja megütötte Marina anyját. Marina visszaemlékszik arra amikor Pablo megütötte. Mégis Angelicát szidva elrohan. Luisa már nagyon örül hogy Millie és Ivo össze akar házasodni és ezt el is mondja Federiconak. Federico és Luisa elmondja Damiannak hogy Vicky és Rocky összeházasodtak. Megjelenik Rocky gazdag "nõvére". Vicky sejt valamit, hogy ezt a nõt Federico bérelte fel.  Rockynak az a véleménye hogy nem lehetett Federico mert ha tudná az igazságot akkor már gyilkolt volna. Így viszont mivel Rocky gazdag lett, már elmondhatnak mindent. Ivo bejelenti Millienek hogy hivatalosan elvált és nemsokára egy elegáns étteremben eljegyzi Milliet. Vicky és Rocky elmondják az igazat magukról. Millie a lakásban várja Ivot. Megcsörren a telefon és Ivo elmondja hogy a meglepetés az ajtóban várja. A meglepetés Rosi. Ivo
megkéri Rositól Millie kezét, de a nõ nem tud mit mondani, ám Millie igen. Természetesen hozzámegy Ivohoz.

 


197.

Rosi gratulál a fiataloknak és elmegy. Ivo azt mondja Millienek hogy kellene adnia egy esélyt Rosinak. Millie megígéri hogy ad egy esélyt. Rosi elmondja Pablonak hogy Millie és Ivo összeházasodnak. Pablo még mindig nem
adja fel és tönre akarja tenni Federicot és Ivot. Millienek gratulál a házassághoz elégedettnek mutatja magát. Carolina már nem biztos hogy meg akarja tenni Millievel és Ivoval amit Pablo kér. Pablo ettõl ideges lesz és azzal fenyegeti a nõt hogy ha nem teljesíti a feladatát megöli. Rocky megkérdezi Federicot mit tenne akkor ha Vickynek gyereke lenne. Federico és Damian megtudják mit tervez Martha Damian ellen. Nem tudják hol lehet mart a villából elment. Millie megkéri Rosit segítsen az esküvõ megszervezésében. Marina elmondja Angelicának hogy megütötte egyszer Pablo de ne mondja el senkinek. Angelica viszont elmondja Pablonak hogyha mégegyszer megtörténik akkor vele gyûlik meg a baja. Carolina felhívja Ivot hogy beszélniük kell munkaügyben. Ivo ezért a lakásába várja Carolinát és nam megy Millievel a zárdába vacsorára. Carolina felkeresi Ivot a villában és Ivo szobájában szeretne vele beszélni. Ott elmondja érzéseit és meg akarja csókolni Ivót de õ nem hagyja. Millie értesül hogy Manuel atya nincs a zárdában. Pabloval találkozik, aki szintén Manuel atyát keresi. Pablo hazaviszi Milliet és megkéri nézze meg mit csinál Ivo. Millie meglátja Ivot és Carolinát félreérthetetlen helyzetben. Habár Ivó meg akarja magyarázni Millie nem figyel rá és elmegy.

 


198.

Ivo elmondja Angelicának mi történt. Angelica azt javasolja hogy Ivo menjen Spanyolországba üzleti útra. Angelica azt mondja Millienek hogy Spanyolországba kell mennie mert nagyon fontos dolgot kell elintéznie. Élet és halál forog kockán. Angelica nem mehet mivel magas a vérnyomása. Azt kéri Millietõl tartsa ezt nagy titokban. Azt is elmondja hogy a reptéren egy ember fogja várni aki elkíséri õt Angelica barátjához. Rocky nõvére egy drága autót vesz az öccsének. Martha bejelenti hogy terhes. Egy riporternek elmondja hogy az apa Damian Rapallo és egyedül hagyta õt a gyerekkel. Millie és Ivo egy gépen mennek spanyolba. Landolás után a reptéren Millie keresi az embert aki elkíséri Angelica barátjához. A Milagros Esposito táblát Ivo tartja és köszönti Milliet.

 

199.

Milagros nem érti mit csinál itt Ivo. Ivo azt mondja rá vár. Millie nemet mond mivel a férfi neve akivel találkoznia kell a papíron szerepel, de most érti meg hogy Angelica rászedte. Mégis együtt mennek majd Ibizára. Federico terve szerint Vicky és Rocky össze fog veszni. Elhívja Rocky nõvérét egy munkaebédre a diszkóba beszélni az apjuk végrendeletérõl. A nõ leitatja Rockyt és elviszik egy szobába ahol két felbérelt ledér nõvel fektetik ágyba. Federico elhívja magával Vickyt és megmutatja mit mûvel Rocky. Vicky miután látja Rockyt az ágyban a két nõvel feldulva elrohan. Rocky közben semmirõl nem tudva alszik. Damian megpróbálja Socorrotól megtudni merre van a lány, de a nõ nem tudja. A következõ reggel Millie és Ivo elmennek Ibizára. Rocky nagyon másnaposan ébredt. Nem emlékszik semmire, ezért Ramon mondja el mi történt.

 

200.

Eközben Vicky eldöntötte, elválik Rockytól anélkül hogy beszélt volna vele. Ripetti átveri Federicot Pablo segítségével, sok pénzt lop el, és elhagyja Argentínát. Ivo tisztázza magát Millinél, miszerint nem volt semmi
Carolinával. Remekül érzik magukat Ibizán.

 

201.

Millie és Ivo a tengerparton szerelmeskedik. Másnap reggel a tengerparton sétálgatnak és készülnek lelkileg a hazatérésre. Rocky nem akar elválni Victoriától, de nincs esélye. Ramon talált egy ügyvédet Rockynak,
Fly viszont Vicky ügyvédje lesz. A dolgozószobában Damian Marthával beszélget, érdeklõdik ki miatt jött vissza. A konyhában Bobby megerõsíti Socorrot és Gloriát, hogy elveszi feleségül Linát. Miután Ivo és Millie visszatért állandóan vigyorognak. A konyhában gratulálnak nekik, és Lina érdeklõdik hol voltak, de Millie nem mondja el. Bernardo elmondja véleményét Angelicának, miszerint valaki rászedte Rockyt és õ tudja is kicsoda. Angelica azt javasolja még nyomozzon egy kicsit bizonyítékok után. Millie megköszöni Angelicának élete legszebb utazását. Federicó dühöng, mert Rocky pisztollyal fenyegeti de végülis az ügyvéd eligazitja a dolgokat. Rocky sofõr maradhat de nem jár neki Viktoria pénzébõl. A konyhában Millie Manuel atyával beszélget, mikor az atya hirtelen rosszul lesz. A doktor megvizsgálja és kórházba utalja. Angelica megkérdi Ivot, hogy érezte magát Ibizán. Manuel atya nem megy a kórházba. Millie és Gloria nagyon aggódik érte, mert a pap szívbeteg. Ivoval együtt indulnak a keresésére. Rosi elmondja Bernardonak hogy el akarja mondani az igazságot Millienek. Bernardo nem érti hiszen Millie már tudja hogy õ az anyja. Rosi nem válaszol és mivel Millie nincs otthon ezért elmegy. Millie Gloria és Ivo megtalálják Manuel
atyát a földön fekve eszméletlenül.

 


202.

Manuel atyát kórházba viszik. Nagyon rosszul van. Millie megesküszik hogy vigyázni fog a gyerekekre ha a pap meghal. Manuel atya mûtéten esik át ami jól sikerült tehát nem fog meghalni. Rocky elmondja Gloriának és
Linának milyen rosszul érzi magát a válás miatt. Ebben a pillanatban belép Vicky aki egyre dühösebb lesz Rockyra. Pablo nem tud elmenni az orvoshoz Marinával megnézni a gyermekét. Késõbb Gustavo elmondja neki, hogy már nem fõnök. Pablot kiteszik a maffiából, és ez nem teszi boldoggá. Lina nyer egy versenyt a diszkóban. Marina elmondja Vickynek hogy Pablo nem akar tudni a gyerekrõl. Vicky meg akarja nyugtatni, de Pablo halja az egészet és leteremti Marinát. Marina meg akarja mutatni a gyerekrõl készült fényképet, de Pablónak nincs ideje megnézni.

 

203.

Marina most már biztos benne hogy elhagyja. Rosi és Millie beszélgetnek a hálószobában. Rosi elmondja hogy Millie nem a lánya. Gustávo tervelte ki ezt a történetet és fizette le Rosit. Azt is elmondja hogy azért volt szüksége Milliere mert Federico lánya. A Maffia meg akarja ölni Federicot, öngyilkosságnak álcázva. Millie sírva kérdezi miért mondta el ezt Rosi.

 

204.

A dolgozószobában Millie és Federico beszélgetnek, hogy egyszer Millie a parkban akar majd sétálni az apjával. Federico engedélyt kér egy ölelésre amit megkap. Federico elmondja hogy Rosi, Millie anyja (de már azt is tudja
hogy nem az). Megegyeznek, hogy holnop majd együtt sétálnak. Federico elmondja Angelicának hogy holnap sétálni megy a lányával, a nagyi nagyon örül ennek. Federico az öregség miatt panaszkodik Damiannak. Damian viszont pénzhez szeretne jutni. A diszkóban rugó kiszasszony verseny van. Rocky nem akarja Vickyt versenyezni látni, mert féltékeny. A konyhában Ivo elmondja Millienek a meglepetést. Aztán megkéri jöjjön a szobájába vele, mert az Ibizai utazásról mutatna neki fotókat. A szobában aztán Ivo megcsókolja Milliet és közli hogy nem is vittek fényképezõt Ibizára. Millie jó éjt kíván és otthagyja. A következõ reggelen Damian elfogadja Andrea tervét. Mikor Federico megjön, Andrea közli vele, hogy nagyon öregnek néz ki. Federico mégjobban aggódik, mert már egyre többen látják rajta az öregség jeleit. A jó Damian felkínál neki egy igen drága ellenszert. federicot nem érdeki az ár azonnal kell neki az öregség elleni szer. Federico és Millie sétálnak és jól érzik magukat. Damian azt akarja hogy Manuel atya válassza el Vickyt és Rockyt, különben a templom nem kap több pénzt. Bernardo ezt hallja és elmondja Angelicának. Angelica megígér valamit. A nappaliban Damian beszélget Pabloval Marinaról. Pablo elmondja hogy csak azért vette feleségül mert Domenico Rizzo lánya, de õ Milliet szereti. Vicky megtudja Federicotól, hogy Millie a féltestvére. Ivo megkérdezi Milliet hol volt, erre a lány azt mondja hogy az apjával. Ivo nem érti ezért megkérdezi hogy tényleg megtalálta-e az apját. De erre már a feldúlt Vicky válaszol hogy igen megtalálta. Vicky nagyon dühös Milliere.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Send ship complicated joint, judgement.

(ikazewda, 2019.04.18 03:09)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> keg.cshd.telenovellas.eoldal.hu.xkj.fz http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

In pinnacles dimly fetus fed, wks.

(ecokejwip, 2019.04.11 08:05)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> xum.jhbi.telenovellas.eoldal.hu.oki.fv http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Spinocerebellar reality: myelodysplasia, ureteroneocystostomy, atrophied screened abdomen.

(momekewoku, 2019.04.11 06:22)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without A Prescription</a> zwk.lcfh.telenovellas.eoldal.hu.dao.ei http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/